I år känns det extra roligt att välkomna våra gäster, berättar Elsie Engkvist i vägkyrko-
kommittén. Vi har nämligen precis fått de senmedeltida kalkmålningarna i kyrkan rengjorda.

De har förmodligen inte lyst så ljusa och vackra sedan de målades på 1500-talet av den
så kallade Everlövsmästaren, fortsätter hon. Senare överkalkades de, troligen på 1700- eller 1800-talet.

Det var först i samband med en större renovering av kyrkan 1942-1943 som målningarna åter togs fram. De blev då emellertid inte rengjorda.

Vägkyrkobesökarna, som i fjol uppgick till över 700, får nu möjlighet att själva beundra kalk-målningarna. Dessa finns företrädesvis i koret och uppvisar bland annat olika bibliska motiv. Även altaruppsatsen, predikstolen och baldakinen ovanför den senare, alla från 1590-talet, har under vårens restaurering fejats och rengjorts.

Liksom under tidigare år bjuds det på  en musikandakt varje dag måndag-fredag under perio-den 28 juni - 9 juli klockan 14.00. När själen fått sitt i kyrkan, är det dags för de lekamliga be-hoven i församlingshemmet vid det efterföljande kyrkkaffet. Då kan också utställningar av olika lokala konsthantverkare beskådas. 

Förutom de dagliga musikandakterna blir det en konsert med Hesslekören från Hässleholm under ledning av Ingvar Albihn lördagen den 3 juli klockan 18.00. Även då blir det servering efteråt.