VITTSJÖ. Det var 41:a året som gamla vällingklockan på Uggletorpsstugan kallade till friluftsgudstjänst. Drygt 25 besökare lyssnade till den ihåliga klangen från klockan. Sen tog komminister Stefan Dahlström hand om programmet där svenska fanan var i topp på stången.

Stugan kom på plats 1925 då den hade skänkts av Sander Nilsson på Uggletorp.

Besökare vid friluftsgudstjänsten vid Uggletorpsstugan.

Dåvarande hembygdsnämnd var värdar för stugan som hade en del av inventarierna bevarade. Numera är det hembygdsföreningen som har tillsynen och skötseln av stugan som ägs av Hässleholm kommun.

Friluftsgudstjänsten som även kunde varit gökotta fast i avsaknad av fågellätet. I stället blev det inledningspsalmen "Morgon mellan fjällen" som ljöd över Vittsjöns inbuktning i Viken. Genom de grönskande trädens bladverk glimmade solen fram under psalmen "Likt vårdagssol". I predikan framhöll Dahlström bland annat att vi skall använda naturens förmåner med förstånd och måtta.

Efter ytterligare psalm avslutades gudstjänsten med psalmen om ”Sol och måne”.

Stefan & Yvette Dahlström intar lekamliga födan efter gudstjänsten.

De flesta av besökarna slog sig till ro med förmiddagsfika under trevlig samvaro innan gästerna tog sig till sina bostäder med skilda fordon.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch