VITTSJÖ. Vårkonserten i kyrkan samlade en stor skara besökare som kom för att lyssna till kyrkokören samt inbjudna solister. Där fanns Malene Langborg med gitarr och där fans Per Danielsson med trumpet. Dessutom fanns mer lokala förmågor i orkesterdiket. Särskilt uppmärksammad i kyrkokören blev Siv Larsson som firade högtidsdag.


Kyrkokören som gav vårkonsert.

I välkomsthälsningen presenterade Carl Olof Danielsson den kyrkohandboken som snart tas i bruk. Innan kören samlades passade den jäktade kantorn, körledaren och konferenciern Mats Lunnergård att inta hastig föda med en macka och vatten. Tillsammans med kören fick menigheten delta i psalmen Den blida vår. De drygt 30 sångarna i kören framförde även Jag vill lov. Sen var det tid för importerade solisten Malene Landborg att framträda. Kören fortsatte med ”Sommarsång om ängarna”, samt ” Ljuvlig sommartid”. Marlene Landborg tog åter plats då hon framförde Guds kärlek med vind och vatten.


Malene Langborg var solist vid vårkonserten i kyrkan.

Siv Larsson kallades fram för att motta hyllning på högtidsdagen med ”Det är din dag i dag”. Sen fortsatte hon som solist med En vänlig grönskas rika dräkt.

Programmet närmade sig slutet då kyrkokören sjöng bönen Fader vår där Kerstin Sturesson var solist.


Per Danielsson lät tonerna från trumpet ljuda i helgedomen.

Mats Lunnergård passade på att dela ut blomster till gästmedverkade samt till de som hade fyllt år eller skulle fylla år! Konserten avslutades unisont med Må din väg gå dig till mötes.

Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch