Lördagskåseri...

Hösnuva.

Som bondpojke född på trettiotalet fick jag hösnuva utan att veta vad det kom av mer än av just hö.

Jag kommer bara ihåg att en viss tid under juni var det som svårast åtminstone i Dalsland. Värsta tiden brukade vara två sista veckorna under vårterminen, det var alltså de två första i juni.

Skolbarnen kom oftast från bondgårdar och detta innebar ett väldigt snörvlande i skolsalen.
Nästan värst hade de som inte kände något av hösnuvan men som ändå fick stå ut med den.

Fältmässig utspisning - eller ”den svåra konsten att lokalisera hungriga kompisar”….

Under volontärsskolan var kapten S kompanichef under en kort period. Vi skulle utspisas fältmässigt och han hade fått en idé om hur detta skulle rationaliseras.

Normalt hämtade varje man sin portion, vilket kunde skapa problem speciellt när det serverades mer än två ”flytande” rätter. Vi disponerade endast kokkärlets stora och lilla del. Visserligen hade vi lärt oss att stoppa potatis, bröd och dylik i fickorna och att sätta smörklicken i tumgreppet, men ibland räckte inte kärlen till och allt pysslande tog tid.

Kaptenen hade studerat problematiken och inledde sitt försök. Vi delades upp i matlag om fyra man. Dessa skulle hämta var sin rätt för fyra personer i kokkärlets stora burk. Eventuellt ”torra” rätter hämtade var och en för eget bruk i en depå. Efter mathämtningen skulle matlaget stråla samman, dela upp maten och äta ur kokkärlets lilla burk. Den här gången vankades ärtsoppa, pannkakor, sylt och svagdricka. Själv hade jag blivit tilldelad svagdrickshämtningen. Det var kolmörkt och sträng ljus och ljuddiciplin rådde. Nu försvann lojaliteten fullständigt hos de hungriga 17-18-åringarna.

Ohyra i bensintanken

I början av 50-talet hade jag en kollega vars vitala delar hemsökts av ohyra efter en omsorgsfullt genomfestad veckohelg i tvivelaktigt sällskap. Botemedlet, en husskur med sabadillättika, var väl bekant. Här fanns emellertid en rejäl hake. Medlet måste köpas på apoteket och där jobbade ett par trogna Björketbesökande flickor som han då och då uppvaktade!

I ett så grannlaga ärende som inköp av insektsbekämpningsmedel vågade han inte lita på tystnadsplikt och sekretess. Töserna kände ju till sabadillättikans vanligaste användningsområde och kjoltyg som kom tillsammans hade en medärvd egenskap att babbla om de mest intima och för en välartad ung man besvärande omständigheter. Hans rykte som eftertraktad kavaljer var starkt hotad!

Nu råkade han emellertid vara ägare till en gammal Harley-Davidsson, en 30-talsmodell som krävde en del omvårdnad för att fungera, han fick en genial idé.

För 54 år sedan körde vi till vänster!

Den 3 september 1967 var en stor trafikdag för hela Sverige. På tio minuter skulle alla fordon ute på vägarna och gatorna flyttas över från vänstra sidan till den högra halvan. På landsbygden och småorterna var det inte så märkligt. Men, till exempel i storstäderna var det rena kaoset. Utöver poliser var det snabbutbildade militärer och trafikfolk på plats med hjälpande tips. Trots detta inträffade en del plåtskador då alla skulle byta sida.

Fortfarande gällde vänster både för personbil och lastbil.

Redan år 1718 kom bestämmelserna att postvagnar skulle hålla sig på högra väghalvan vid möte. År 1734 återgick, eller infördes vänstertrafik för postvagnar. År 1923 beslutades om vänstertrafik för både häst och fordon. Då började också en och annan automobil att ställa till det på de tidigare lugna vägarna. Redan efter ett par år kom första förslaget om införande av högertrafik. Flera kommande förslag röstades ner av Riksdagen. År 1955 företogs en folkomröstning. 83 % höll på vänstertrafik medan 15% ansåg att högertrafik skulle införas. År 1963 tog riksdagen beslut att högertrafik skulle införas med rösterna 294 för höger medan 50 ledamöter röstade för fortsatt trafik vänstertrafik.

Påssjuka (parotit)

Påssjuka är nog en av de lindrigaste av virussjukdomarna och är i det närmaste utrotad.
Smittämnet finns i saliven, efter två, tre veckors inkubationstid och hög feber under relativt kort tid, uppstår svullnad i stora spottkörtlarna på ansiktets framsida.
Drabbar i stort sett bara barn mellan 5-15 år och är bara smittsam under tiden svullnaden består.

Vuxna kan drabbas och det var precis det som hände min far, i stort sett hela familjen smittades, utom mor som fick sköta allt. Far led ordentligt av sjukdomen, svullnaden spred sig till hans testiklar och det innebar husläkarbesök. Risk för sterilitet fanns.

Detta hände på 1950-talet, även då stängdes skolorna under den korta tid som smittan härjade.