Bjärnum. Efter senaste tidens skriverier och påpekande om förhöjda gatu- korsningar i Bjärnum har en nattlig förändring skett.
Någon eller några har under nattens mörker målat en snygg men föga ändamålsenlig rondell där Verumsvägen korsar väg 117. Någon form av rondellkruka sägs varit placerad i mitten av den målade måltavlan men den försvann sedan vänner av ordning och reda tagit bort densamma.
Bilden visar den nya modellen för markering av rondell som ännu inte kommit in i vägmärkeskungörelsen!

stuloff.com.ua
pharmacity.com.ua/
защита авторского права
как бросит курить
купить стеклянный стол