VITTSJÖ. Denna spelstämma är en av höjdpunkterna för Vittsjö. Så uttryckte sig en känd Vittsjöbo då han stampande följde takten då den tolfte spelmansstämman lät sina toner ljuda över järnvägsområdet i Vittsjö i söndags. Liksom under de tidigare åren med Spelmansstämma i Vittsjö var det Bygdespelarna med Malin Bengtsson som promotor som hade arrangerat för en dryg heldag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid middagstid började musikanterna och delvis anhöriga att samlas på godsmagasinets brygga för de första tilldragande tonerna. Efter hand kom flera och fler musikanter medan en del drog sig in i det rymliga godsmagasinet. Uppskattningsvis var det över 50 musikanter som hanterade sina instrument från fiol, dragspel, gitarr, saxofon och flerradiga munspel till andra klingande spel. Sannolikt var det ingen ”lugn stund” från början tills den lekamliga utspisningen i godsmagasinet.

Efter snabbintag av födan började smågrupper att bildas med sång och musikinslag innan orkestern tog vid och började spela upp till lite svängom. Spelmännen och dit räknas även spelkvinnor kom från södra Sverige trots konkurrens från andra platser. Även i år hade det tillkommit några som inte tidigare deltaget i spelfesten och de återkommer nog till nästa år. Fram emot midnatt började en efter en att lämna lokalen, kanske beroende på bristande sömn eller kanske ”armdragen” gjorde sig påminda i den sena timmen.

En del av byns innevånare hade samlats för att lyssna på kända melodier och välbekanta sånger trots den bistra väderleken. Men, det hade varit plats till ytterligare några kulturintresserade. Lämpligare väderlek har förutspåtts till kommande stämma vid samma tid nästa år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne i godsmagasinet fanns denna i all hast bildade grupp som underhöll före svängom.