Vittsjö. Onsdagen den 8 september hade årskurs 4 – 6 på Vittsjö skola en naturdag. Vi delade in eleverna i tre grupper. Meningen var att grupperna skulle vara blandade för att stärka sammanhållningen och gemenskapskänslan på skolan.
Vi hade tre stationer, vatten, svamp och samarbetsövningar, som alla eleverna skulle vara på. Mellan stationerna så fikade vi och grillade korv.
Vi bjöd in Allan Nyberg och Åke Jönsson,  Allan var med på svampstationen och Åke på vattenstationen. Dagen var mycket lyckad. Vi hade fint väder och alla eleverna var mycket positiva i sin utvärdering efter åt.Allans uppgift under dagen bestod i att han skulle lära eleverna lite om svamp. Hans station var vid stora tallen där elljusspåret delar sig. Där skulle också Bosse Lohmin, som är klassmorfar några dagar i veckan, hålla till och steka svamp på ett par trangiakök så att alla eleverna skulle få en svampmacka. Det var blandsvamp av Karl Johan, Tegelsopp (Tegelröd björksopp) och gula kantareller berättade Bosse.
En del av eleverna tyckte att det var gott, men ganska många var nog inte vana vid att äta svamp och tyckte att det inte smakade gott.
Eleverna var indelade i tre ålderblandade grupper (åk 4-6) ca 20 per gång. Förutom Bosses goda svampmacka bestod uppgiften vid denna station av följande moment:
1.    Läraren Christina eller Jenny hälsade välkommen och informerade om vad de skulle göra.
2.    Sedan tog Allan hand om dem och förklarade att de skulle
a)    Plocka svamp under ca 20 min och lämna till mig
b)    Därefter samlades alla och Allan talade om vilka svampar de hittat och vilka som var bra matsvampar, vilka som var giftsvampar och vilka som var oätliga för att de smakade illa. Eleverna var mycket duktiga på att hitta svamp och kom dragandes med hela famnen full, och de flesta var mycket intresserade att få veta vad svamparna hette och om de var ätliga eller giftiga. Många kunde namnen på flera svampar.
Bland de svampar som plockades var många fina matsvampar som t ex Karljohan (stensopp), tegelsopp, brunsopp, sammetssopp och sandsopp.
c)    Dessutom hade vi ordnat en naturstig med 12 frågor. En del lätta som t ex ”Vad heter denna svamp?”

Några var lite svårare som
t ex ”Vilken svamp har ett gift som angriper lever och njurar?” Vit flugsvamp var det rätta svaret. De flesta hade många rätt. Tre elever hade 12 rätt nämligen Moa Larsson klass 4a, Nellie Lund åk 6 och Lucas Jönsson åk 6. Grattis till er! v\:*

 Här följer några bilder från svampstationen:
Den här fina svampen hittade en flicka. Svartblå rödskivling är namnet.

 

 

 

 

 

Bosse Lohmins goda svamp steks.

 

 

 

 

 

 

 

Ett par fina blodsoppar hade någon hittat.

 

 

 

 

 

 

 

Även om man inte kan äta den så är den vacker att se på den röda flugsvampen. 

 

 

 

 

 

 

Vattenstationen var delad i två delar. På den ena stationen fick eleverna lära sig lite om vad pH-värde är och vad det kan visa. De fick också prova att mäta pH-värdet i Prästabäcken och jämföra det med kranvattnets pH-värde.
På den andra stationen fick eleverna utmaningen att rena vatten blandat med jord. Detta följdes upp dagen efter med en film och vattenverk och reningsverk.

På samarbetsövningsstationen delades eleverna in i 3 grupper. Varje grupp bestod av ca 8 elever. 
I första gruppen skulle man balansera en boll på ett lakan  och sen skulle man  försöka föra över bollen till ännu ett lakan och komma så långt som möjligt på så kort tid som möjligt. Det blev lite olika resultat beroende på hur seriösa grupperna var.
I den andra gruppen fick man ett antal träklossar med en krok i ena änden och några snören. Med hjälp av snörena skulle man föra över träklossarna från ett ställe till ett annat. Här var det vikigt att prata med varandra och att ta det lugnt så att man inte tappade klossarna innan man nådde fram med dem.
Den 3:e gruppen skulle fylla en glasflaska med vatten från en spann, klämma flaskan mellan knäna och så fort som möjligt ta sig en kortare sträcka med så mycket vatten i behåll för att sen hälla i vattnet i en annan spann, springa tillbaka och så var det nästa lagkompis tur. Det gällde att hinna hämta så mycket vatten som möjligt på 10 min.
När grupperna var klara fick de i sina grupper ännu en uppgift. Den gick ut på att man skulle bilda ett så långt ord som möjligt med hjälp av saker som man hittade i naturen. Det fanns inga begränsningar för vad sakerna kunde kallas. Det var bara att låta fantasin flöda och hoppas på att domarna köpte förklaringen.
Grupperna som vi hade var mycket trevliga att samarbeta med. De fungerade överlag väldigt bra tillsammans.