VITTSJÖ. O P Nockanders Lanthandel i centrala Vittsjö är borta sedan 1966. Lanthandeln var belägen där tidigare Hemslöjdsaffären och Pia Närköp var belägna, numera Pizzabaren, mitt emot järnvägsstationen.

Bilden visar O P Nockanders Lanthandel omkring 1915. På verandan finns O P med dottern Klara sittande. Av bilden framgår att lanthandeln även sålde bensin. En skylt på fastigheten anger att det fanns rikstelefon: Vittsjö 19.

 

O P Nockander var ett så kallat taget eller påtvingat namn. O P hette från början Ola Persson men efter studier vid Önnestad Lantmannaskola ansåg en präst att har han borde ha annat efternamn då Persson var allt för vanligt. Prästen och Ola beslutade att han skulle kallas O (Ola) P (Persson) Nockander eftersom han var kommen från Nockarp och fick således behålla sitt gamla efternamn men med tillägget Nockander.

Efter kursen i Önnestad fick O P Nockander anställning som järnvägsträdgårdsmästare. Av någon anledning fick han tydligen arbete i Vittsjö och ett minne efter honom finns ännu kvar. Den hänglind som finns strax intill taxistationen ympades in av O P.

Så hände det sig som så ofta sker! Då Ola Persson Nockander var i Vittsjö blev han förälskad i en mö, Botilda Eneroth som öppnade affär år 1888 intill Vittsjö hotell i en villa som nu är borta. Förälskelsen resulterade i giftermål och de båda makarna öppnade gemensam affär som skulle bli O P Nockanders Lanthandel 1896. Denna affär låg en halvtrappa upp. Uppförandet av affärsfastigheten var troligen ganska bekymmerslöst då Botilda var syster till byggmästare Janne Eneroth.

O P Nockanders son Olle Bernhard övertog butiken 1945 och drev verksamheten tillsammans med makan Thyra men med samma namn, O P Nockander. På andra våningen hade Olles broder Tage en frisersalong och sedan flyttade han ner till bottenplan med ingång från Kopparslagargatan. Olles syster Klara hade manufakturaffär och läkemedelsförråd i gatunivå norr om lanthandeln. Verksamheten fortsatte till 1965 då ICA köpte fastigheten som jämnades med marken två år senare och Pressbyrån och Hemslöjdsbutiken uppfördes.

O P Nockander avled 1942, 84 år gammal. Olle avled 1974 och hans maka Thyra avled 1997. Klara avled 1976 och Tage 1989.