Vid Wittsjö Hembygdsförenings årsmöte den 15 februari framförde föreningen sitt tack till sin tidigare ordförande Ebbe Persson genom att överlämna ett diplom med devisen ”för berömvärda insatser i hembygdens tjänst”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbe var drivande vid bildandet av Wittsjö Hembygdsförening och dess ordförande i trettiofyra år.   Epe är inte bara lokalreportern och den före detta journalisten på Norra Skåne utan han har de senare åren även utvecklats till att fungera som en lokal historieupptecknare.
Innan den nuvarande Hembygdsföreningen bildades, fanns det i Vittsjö något man benämnde Hembygdskommittén. Den fanns i två varianter och lärarinnan Agda Svensson var en bland andra, som var inblandad i arbetet med den sista varianten av den kommunala kommittén. Ebbe säger att det var den kommunala trögheten i verksamheten som gjorde att man måste få till stånd något effektivare varför Wittsjö Hembygdsförening bildades år 1976. Föreningen fick 99 medlemmar det första verksamhetsåret. Idag har man cirka fyrahundra medlemmar och en god ekonomi. Man har genom åren fått motta flera donationer. Claes Ruderstam, som efterträdde Ebbe är således bara den andre ordföranden.
Redan 1977 kom den första Årsboken ut. Den trycktes, trots stor tveksamhet bland styrelsens medlemmar, i trehundra exemplar. Efter några år måste man även göra ett nytryck av den första boken. Årets upplaga är i femhundra exemplar och kan köpas på Servicekontoret i Allaktivitetshuset och i blomsteraffären.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi som idag lever och bor i Vittsjö skall veta att det är en fantastisk historiekavalkad Epe dukar upp för oss i Portalen på nätet. Inte bara Vittsjö är aktuellt utan även byarna runt omkring  liksom vår större grannby Bjärnum. Ur en, som det synes, aldrig sinande artikelbrunn plockar Epe fram artiklar och foton. De har alla troligen varit publicerade i Norra Skåne och andra närliggande tidningar. Men det förringar på intet sätt värdet av den kunskap vi alla kan insupa.
Vi på vittsjöbjärnum.nu vill också hedra Vittsjös meste lokalreporter. Det är mycket han har att ösa ur när han delger oss vår lokala historia, som han har nedtecknat genom åren.

För alla hembygdsintresserade vill vi också passa på att informera om att det finns mycket som Wittsjö Hembygdsförening gör för att hålla vår bygd levande i nutid och i historien.  Man genomför ett fyrtiotal aktiviteter under året. I månadsskiftet mars/april ger föreningen ut sin folder som visar vad man har att erbjuda. Där kan man finna mycket intressant anordnat av Wittsjö Hembygdsförening.

Derby Kristianstad Finding your local time... 3 Days Klicka