VITTSJÖ. Larmet går! Två personer har gått genom isen och hamnat i en vak i Vittsjön! Denna gång var det enbart en övning men nästa gång kan det vara på riktigt. Räddningsinsatserna måste ständigt vara beredda på att allt kan inträffa och då är en övning förutsättningen för att allt skall klaffa och att inga misstag begås.

BILDEN visar fyra av räddningsstyrkan som är beredda att ge sig ut på den bräckliga isen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid samling för övning var det enbart övningsledare Martin Larsson som visste vad som skulle ske under kvällen. Att det gällde livräddning på isen var ingen hemlighet men inte var eller hur. Övningsledaren och en medhjälpare försvann från mötesplatsen och efter en stund kom larmet att två personer hade gått igenom isen på Vittsjön vid Gundrastorp. Styrkan ryckte ut och utrustningen plockades fram. En släde eller bräda för transport in till land, två dykutrustade brandmän förankrade med en lina på land gav sig ut till de nödställda.

Snart var de nödställa uppe på isen med hjälp av släden och var inte värre illa däran än de själva kunde promenera till fastare mark under fötterna och den 350 meter långa räddningslinan kunde vevas i land. Denna övning var tämligen realistisk och utfördes i lugnt tempo. Övning skall nötas in för att fungera till fullo då det verkligen gäller.

Nästa övning var förlagd till Ramnsjön och där fanns öppet vatten där isskorpan slutade. De hjälpbehövande behövde inte vänta så lång stund förrän räddningspersonalen var framme och även efter denna vistelse i vattnet kunde de nödställda själva promenera i land sedan de dragits upp med hjälp av räddningssläden.

Räddningsvärnet behövs i Vittsjö och räddningsstyrkan är beredd när det inträffar.

 

 

 

 

 

 

 

Bilden: Två av de ”nergångna” väntar lugnt på räddningen som är på väg.

Halka mindre vägar,  broar