Sjukhemmet ingår sedan 1971 i sydsvenska Hälso-gruppen. Verksamheten bedrivs utgående från en väl förankrad filosofi med fyra ben; tydlighet, engagemang, pålitlighet och professionalism. Man lägger stor vikt vid att skapa en hemlik boendemiljö och möjligheter till utevistelser i den egna trädgårdsanläggningen.

 

Innan en patient får plats på Vittsjö Sjukhem sker en noggrann kartläggning för att säkerställa bästa möjliga vård och omhändertagande. Detta innebär bland annat att förutom klient även närstående och vårdgivare besöks. Vittsjö Sjukhem arbetar i huvudsak med kunder inom kommunal socialtjänst.

Vittsjö Sjukhem finns idag. Motell Sjöhästen fanns tidigare.
Fram till 1970 fanns i lokalerna både en Gulfmack och ett motell. Det var skärtorsdagen 1964 som allt stod klart. Denna verksamhet bedrevs fram till 1970. Kort efter avvecklingen av Motellverksamheten etablerades alltså Vittsjö Sjukhem som idag fyller 40 år.

 

Halka mindre vägar,  broar