Det var väldigt lätt att finna sponsorer till hjärtstartaren i Vittsjö. Det tog mig cirka två timmar sen var pengarna insamlade, säger Claes Brauer.

Ett stort tack till alla sponsorerna; Grus och Makadam, Bosses Maskinservice, Wiwood, Sparbanken 1826, El-Olle, Vittsjö Skorstensservice, Bra Plast, Ekonomisk Företagsservice samt Lions Club Vittsjö-Bjärnum.

Planer på en kurs i HLR.
Eventuellt kommer Lions Club att i samverkan med Röda Korset starta en kurs i HLR (hjärt-lungräddning). Detta naturligtvis mot bakgrund att det är viktigt att så många som möjligt kan de åtgärder som senast inom två minuter måste vidta för att öka möjligheterna att rädda ett liv. Olyckan kanske inte händer just i närhet av en defibrillator. Om planerna på en (eller flera) kurs går i lås, kommer vi att annonsera  mer om detta och bjuda in alla från Vittsjö-Bjärnums bygderna till utbildning. Om kursen är förenad med en minde avgift är oklart idag.