VITTSJÖ. På tisdagskvällen startade planeringen av de kommande Vittsjödagarna. Det var i stort sett samma grupp som startade med konceptet Vittsjödagen för sex år sedan.

Varje år har man varit noga med att utvärdera sina erfarenheter. Därför startade man kvällen med att ta del av noteringar från fjolårets dagar. Helt klart är att Vittsjödagarna 2012 kommer att genomföras den 15 och 16 juni.

Målsättningen med dagarna är att försöka skapa två trevliga dagar för alla i spannet från gammal till ung. Därför är ambitionen i år också att försöka engagera fler av ortens föreningar till att bidra med olika aktiviteter.
Snart kommer inbjudan till knallar och föreningar att gå ut. En hel del knallar och hantverkare har redan skickat in anmälan.