VITTSJÖ. Jubileumsåret för Vittsjö Räddningsvärn inleddes med årsmöte i brandstationen. Året var 1912 då Vittsjö brandkår bildades och denna kår bekämpade i många år den röde hanens framfart. Efter omorganisation blev det räddningskår och numera är styrkan graderad till räddningsvärn och har därmed fått status inom all räddning, inte enbart bränder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tämligen primitiva former vid årsmötet konsumerades en del av smörgåstårtan av tre medlemmar ur räddningsstyrkan.

Efter 110 års verksamhet har räddningsvärnet blivit ett modernt och
ändamålsenligt skydd och hjälp för orten. Med en jeep kan aluminiumbåten
transporteras intill de många sjöarna som omger orten. Räddningsvärnet har
den utrustning och utbildning som behövs för den första insatsen vid olika
slag av olyckor. Under de gångna åren har räddningsstyrkan fått  hjälpa
många som drabbats av olika slags olyckor.
Under förra verksamhetsåret larmades räddningsvärnet 25 gånger till mindre
eller större uppdrag. Ett av de större uppdragen var då oljeutsläpp skedde
på en tämligen lång sträcka på väg 117 i samhället.
Vid årsmötet med föreningen räddningsvärnet i Vittsjö omvaldes Martin
Andersen till ordförande och även Mikael Jönsson omvaldes i styrelsen för
två år. Föreningen planerar under jubileumsåret att arrangera någon form av
femkamp mellan räddningsstyrkorna i Emmaljunga, Bjärnum och Vittsjö.
Årsmötet avslutades i gemytlig gemenskap med smörgåstårta som huvudrätt.

 

 

 

 

 

 

Brandkåren anno 1945 är knappast utrustad för utryckning med sina
paradmössor.