Den 15 oktober uppmärksammas Vita Käppens dag på många platser i världen.
Mycket gamla målningar visar att blinda har använt käpp som hjälpmedel i tusentals år. Under 1500- och 1600-talen var käpparna ganska långa. Från 1700-talet finns böcker som skildrar hur synskadade allt mer använde käpp när de skulle ta sig fram i olika miljöer.
Georg A Bonham, hette Lionmedlemmen från Illinois, som år 1930 uppfann den vita käppen.
Han hade observerat hur svårt det var för synskadade att ta sig över trafikerade gator, då käpparna de använde inte kunde skiljas från andra käppar. Han kom på idén att käpparna skulle målas vita och förses med rött band, så att andra kunde se att användarna av käppen var synskadade. 1956 hade varje delstat i USA stiftat lagar, som gav personer med vita käppar företräde.
I Sverige introducerades den vita käppen på 1930-talet. Den vita käppen blev så småningom en symbol för blindhet över hela världen. På tilläggstavlor i trafiken i Sverige är det dock fem svarta punkter på gult, inramat av rött, som gäller som information om att synskadade ofta rör sig där.
I samband med rehabilitering av andra världskrigets amerikanska krigsblinda, utarbetade blindskoleläraren R. Hoover den moderna käpptekniken, den så kallade Hoover-tekniken. Denna förflyttningsteknik består av pendelrörelser med en lång vit käpp.
Hoover-tekniken introducerades i Sverige på Tomteboda blindinstitut, vårterminen 1953. Anita Ryman är den svenska käppteknikens portalgestalt och genom hennes insatser kom Sverige att bli något av ett föregångsland i Europa.