VITTSJÖ. Vid årets tredje kyrkresa för Vittsjö församling ställdes färden med privatbilar till Vinslöv och Sörby kyrkor. Denna gång organiserades färden av Viveca och Tord Johansson. Omkring 20 församlingsbor deltog i resan.

Vid kaffebordet i det gamla ålderdomshemmet. F v Tord Johansson, Sven Andersson Ingegerd Bengtsson och Inger Winkvist.

På kyrkbacken vid Vinslöv kyrka tog kyrkoherde Christer Frostensson emot i strålande solsken och berättade om kyrkans exteriör och omgivande trakten. Där kyrkan nu är belägen skulle egentligen varit en fyrvägs korsning för de gamla allfartsvägarna. Kyrkan byggdes och vägarna fick göra en kringgående slinga runt kyrkan. Inne i kyrkan berättade ciceronen på ett gemytligt och vinnande sätt om kyrkans interiör.

Färden fortsatte till Sörby kyrka där pastoratets kyrkoherde Christer Frostensson först välkomnade i det gamla ålderdomshemmet där förmiddagsfika intogs. På samma plats har tidigare funnits en byggnad som antas var samma ålder som kyrkan, från slutet av 1100-talet.
Inne i kyrkan fortsatte Christer Frostensson att berätta om den gamla kyrkan som ligger i gränslandet mellan slättbygd och skogsbygd. Det hade varit ägoskifte för en godsägare skulle komma åt mer mark och även godsägarna som hade sina gravplatser i kyrkan och på kyrkogården. Sammankomsten avslutades med en kort andakt och psalmsång samt postludium med Katarina Hallqvist som kantor.
Efter måltid på Araslöv golfkrog avslutades resan och tack framfördes till arrangörerna.

Uppskattade informatör och ciceron vid två kyrkor var Christer Frostensson.