HÅRSJÖ. Även i Hårsjö, Vittsjö har det funnits en söndagsskola. När denna verksamhet startade och när det upphörde är tämligen obekant. Gissningsvis började denna verksamhet i slutet av 1940-talet och lika tveksamt beträffande verksamhetens upphörande. Även detta gissningsvis i början av 1960-talet?
Någon gång under 1950-talet blev söndagsskolans grupp fotograferad utanför Hårsjö skola där verksamheten hölls.

På bilden finns Hjalmar Olsson, Åstorp (lärare), Siv Aronsson, Gunbritt Karlsson, syskonen Kerstin, Ulla, Siv, Sonja och Monika Bengtsson, Eivor Gunnarsson, Ann- Britt Larsson, Bengt Jönsson, Lasse, Pelle och Agneta Hallström, Yvonne Svensson och Börje Karlsson.