VITTSJÖ. Yvonne Holmberg, innehavare av nystartade gardinbutiken hade nog väntat sig annan uppvaktning på sin födelsedag! När hon kom till sin butik på onsdag morgon upptäckte hon att ett skyltfönster var vandaliserat. Någon hade kastat en stenbumling mot det stora fönstret.

Yvonne Holmberg visar upp den sten som krossat skyltfönstret.

Den meningslösa vandaliseringen och skadegörelsen lär ha inträffat under de mörka timmarna på dygnet när någon eller några har gripits av förstörelselusta.

Självrisken för denna skada är nära nio tusen kronor, berättar Yvonne Holmberg.
Det skall säljas en stor mängd från butiken enbart för att täcka självrisken. Fastigheten har varit obebodd i tre år och ingen skada har skett på denna tid men efter några månaders verksamhet drabbades innehavaren av denna meningslösa skada. Under hennes många år i Markaryd var det ingen skadegörelse eller vandalism på hennes butik men som nystartad i Vittsjö drabbades hon.
Båda dubbla glasrutorna är av armerat glas varför någon skada inte inträffade i affärslokalen då inre glasrutan förblev oskadad. Utöver den skadade glasrutan har även ramen runt rutan skadats. Förhoppningsvis är det någon eller några som har kännedom om den som är vandal och denne person vill Yvonne gärna träffa!