VITTSJÖ. Här var det ganska enkelt, betydligt mer jobb i Bjärnum säger Martin Hagberg. Perrongplattan ligger på plats och just nu sker montering av högtalare på belysningsstolparna.

Martin berättar att i Vittsjö har man monterat LED- lampor. Dessa är väldigt effektiva samtidigt som de är mycket strömsnåla. De har också en lång livslängd. De bör kunna hålla i 12 år, säger Martin. För att öka säkerheten är allt elberoende kopplat till två helt oberoende elsystem. Dels till trafiksystemets el men även till EON:s nät. Skulle ett system fallera sker automatisk omkoppling till det andra.

Så småningom kommer väderskydd (väntkur) också på plats. Vid denna kommer även biljettautomat att finnas. Med tanke på att tågtrafiken skall starta upp först i mitten av december ligger man väl framme med bygget.