HÅRSJÖ. Omkring 50 personer samlades i Hårsjö gamla skola då Hårsjö syförening inbjöd till sin 108:e försäljning. Inkomna medel fördelas mellan olika hjälporganisationer som kyrkan, IM och Rädda barnen med flera. Auktionsropare var Calle Adolfson och Britta Svensson och de klubbade in omkring 18 000 kronor.

Britta Svensson bjuder ut en vara vid auktionen i Hårsjö. Klubban är redo!

Under de 108 åren som syföreningen verkat har det aldrig funnits någon vald styrelse eller ordförande utan allt sker i bästa samförstånd kvinnorna emellan. Av förklarlig anledning finns det numera inte så många alster som tillhör resultatet från symöten. Årets utbud blev många skänkta och tillverkade varor som fågelholkar, bakverk och annat hantverk. Den vara som blev dyrast var åter Karin Nilssons oljemålning med motiv från bygden som kostade 1 850 kronor.

Auktionsbesökare väntar på nästa utbud.

Helt enligt gammal tradition inleddes samling med andakt av Calle Präst med inramning av psalmverser som anknöt till våren. Efter den andliga utspisningen blev det lekamlig utspisning vid kaffeborden.
I början av försäljningen var det Calle Präst som var klubbförare men ersattes av Britta Svensson från Korsahåla som också galant skötte sitt uppdrag. Bland annat sålde hon ”tandläkarovänligt” godis. Totalt var det 150 utrop och allt blev sålt!
Samlingen avslutades med psalmen Bred dina vida vingar.