VITTSJÖ. Ett tillrättaläggande beträffande lanthandel i Vittsjö. Efter påpekande finns det fortfarande lanthandel i Vittsjö fast av större format och verksamhet än de i tidigare artikel omtalade lanthandlarna. Vittsjöhallen, ICA Nära klassas som en lanthandel under modernare former.

ICA Nära, Vittsjöhallen är en modern lanthandel i tätort.

Den moderna lanthandeln i Vittsjö centrum har ”allt” till det dagliga behovet av olika förnödenheter precis som de gamla lanthandlarna fast kravet från konsumenterna har blivit större. Dagens konsumenter nöjer sig inte med jäst, socker, snus och salt i mer eller mindre lös vikt fast hygieniskt förpackat. Tiden är förliden då snus såldes i lösvikt i pappersstrutar medan salt, socker och några andra förnödenheter hämtades med en skovel från en kanske sällan rengjord låda under disken.

I dag finns normer och lagar för all hantering av livsmedel och måste följas. Den som inte följer de hygieniska kraven får med hälsovårdsmyndigheter att göra då myndigheten gör sina kontroller. För 50 år sedan och mer var ordet hygien i det närmaste obekant. Kanske människorna rent av var mindre sjuka då när konserveringsmedel och andra tillsatser var obekanta!
Lanthandeln i tätort på landsbygden fyller de krav som dagens konsumenter har rätt att ställa för en fullgod service. I dagens lanthandel finns ”allt” som konsumenten har krav på. Jordförbättring, diskborstar, kaffe, mjölk och annat för det dagliga bruket.
Debattens vågor var stundtals ganska skummande då poststationen stängde. I dag har Vittsjöhallens postexpedition öppet alla dagar ”åtta till åtta” från tidigare postens öppethållande med omkring fem timmar på vardagar.
I dag behöver ingen åka någon längre sträcka för att spela på trav, tips eller lotto. Den moderna lanthandeln i Vittsjö finns till för konsumenterna. Är inte konsumenterna lojala mot sin butik kan nerläggningsspöket och rationalisering komma i bilden.?