VITTSJÖ. Vittsjö VSK avhöll sitt årsmöte i Sjöstugan. Kallelse till årsmöte hade utlysts helt enligt stadgarna och man samlades den 12/4. Utöver förhandlingarna gällde att bedöma det gångna verksamhetsåret och fastställa det nya årets förutsättningar och krav.

I verksamhetsberättelsen kan man läsa att under året har Vittsjö VSK haft 32 licensierade åkare och 134 medlemmar. Till ordförande i föreningen omvaldes Dina Gutrad (bilden) och valen i övrigt utföll helt enligt valberedningens förslag.

Under vecka 26 anordnade föreningen den årligen återkommande vattenskidskolan för ungdomar. Det var en succé och lockade 22 ungdomar. Det noterades av såväl Radio Kristianstad och alla besökande lokaltidningar, som uppmärksammade evenemanget.

Klart är att Vattenskidskolan är en bra plantskola för Vattenskidklubben när man åter vill bygga upp ungdomsverksamheten.

Byggnaden Sjöstugan kräver årligen mycket arbete och pengar för att hållas i skick. Här är man beroende av ideella insatser och bidrag för att sköta det nödvändiga underhållet av byggnaden. Just nu färdigställs ett omfattande renoveringsarbete som blir klart till Valborgsmässoafton då arrendatorn Oskar Andreasson öppnar caféet och han lovar att menyn kommer att vara, som han uttrycker det, ”back to basic”. Det innebär gott kaffe och hembakade våfflor med tillbehör. Vi bör alla notera att Vittsjö VSK har en av Sveriges vackraste och mest centralt belägna vattenskidanläggning i vårt land.

Jag tror att alla Vittsjöbor önskar Vittsjö VSK ett gott verksamhetsår och många nyfikna besökare till Café Sjöstugan, som vi alla noterar att Vittsjö VSK nogsamt sköter och bevarar på ett förtjänstfullt sätt.