EMMALJUNGA. Byalagets satsning för bättre kommunikation med Hässleholm kommun intresserade nära 50 boende i orten som samlades i Folkets Hus. Dit kom fyra kommunala förvaltningschefer jämte ett par lokala politiker för att lyssna på bygdens folk. Nu blev det mest information från tjänstemännen. Det mest lysande för kvällen var ljuset från fullmånen på den mörka himlen!

Hasse Persson t v och Anders Jacobsson t h grillar tjänstemännen Mikael Cipowski, Mats Svensson och Per Nilsson.

Per Nilsson från kommunen berättade att kommunen arbetar för utveckling med nyföretagande. Många nya arbetstillfällen har skapats och satsningar har utförts på kulturhus och skolor. Det visade sig att kommunen mer eller mindre sitter i knäet på EU som beslutar. Det har skapats fler företagare och fler arbetstillfällen än för tio år sedan men det är till största delen tätorten som gynnats. Inge enbart Emmaljunga utan även andra mindre orter har mer eller mindre missgynnats.

Givetvis kom de till diskussion om Pågatågens förbifart i Emmaljunga och allt färre bussförbindelser.
Det är viktigt för oss att framföra våra önskemål, sade Tord Johansson. Markaryd är beläget på kortare avstånd än Hässleholm och anställa från Emmaljunga har nu små möjligheter att anlita kommunikation med buss. Miljötänkandet har fått stryka på foten då anställda kör bil i stället för att anlita bussförbindelser som har minskat. Lördagar och söndagar förekommer ingen busstrafik till och från Emmaljunga.
Pernilla Erhenflod från stadsbyggnadskontoret redogjorde för översiktsplanen då Emmaljunga för närvarande var en vit fläck men bättring lovades. Dock under förutsättning att visst samråd med befolkningen skedde. Från byalaget framfördes att denna förening kunde ikläda sig att vara förmedlande dialog med kommunen.

Beträffande den ständigt aktuella planerade cykelvägen mellan Emmaljunga och Vittsjö framkom att det är Trafikverket som bekostar och beslutar.

Sven Otto Lund med sin numera ganska välkända karta över cykelväg till Vittsjö.

Tjänstemännen fick paket med sig hem att på olika sätt påverka Trafikverket för en framtida cykelväg. Ett delvis svagt och svävande svar blev: kanske till nästa år!
Vi är mer eller mindre inlåsta i Emmaljunga sedan bussförbindelserna har minskat, sade Tord Johansson.
Ni tänker fel, kommenterade Anders Jacobsson! Järnvägsbommarna är nerfällda i Vittsjö under lång tid varje dag och detta medför avgasutsläpp från väntande bilister. Samtidigt har bussförbindelserna minskat medan tågtrafiken ökat, till ingen nytta för boende i Emmaljunga. Ironiskt påpekade Anders Jacobsson att bilister som passerar länsgränsen norr om Emmaljunga uppmanas att inte stanna förrän i Hässleholm!
Trafikverket styr över tågtrafiken men det är kommunen som beslutar om busstrafiken. Det kostar pengar att sätta in fler busslinjer och detta får kommunen betala.
Vidare påtalade Anders Jacobsson att han hade uppmanats att ändra arbetstiderna i sitt företag för att de skulle passa in med bussarnas tidtabell!
För bättre samarbete med kommunen erbjöd sig Byalaget att vara samordnare.
Kvällen avslutade fika och åtskilliga aktuella ärenden diskuterades.