VERUM. Kantor Curt ”Curre” Nilsson slutade sin kyrkliga musikgärning år 2008 efter 30 års tjänst. Någon personlig avskedsgåva var inte aktuell. I stället önskade han en gåva/kollekt som skulle tillfalla Furuboda ungdomsgård vid Åhus. Som motprestation lovade han cykla till Åhus och personligen överlämna gåvan om det uppgick till minst 10 000 kronor. Efter hand blev det 35 000 kronor och Curt cyklade!

 


BILD: ”Curre” Nilsson som värnar för Furuboda och inbjuder till konsert på söndag.

De behjärtansvärda insamlingarna har fortsatt och totala summa till Furuboda är nu uppe i omkring 200 000 kronor.
På söndag den 19:e klockan 18 blir det vårkonsert i Verum kyrka där kvällens insamling tillfaller ungdomsgården i Furuboda.

Vid konserten medverkar flera körer och sångare. Snapphanekören från Osby med Sten Åke Pålsson kommer att medverka liksom Manskören från Bjärnum med ”Curre” som dirigent. Lokala Verumskören kommer att dirigeras av ”Curre”. Det blir stort inslag av vårklingande toner som kommer att framföras i helgedomen. Vid en sångarpaus kommer Calle Präst att hålla en andakt.

De kontanta medel som inkommer under kvällen är reserverade till utbyggnad av en brygga vid Furuboda där rörelsehindrade ska klara av att direkt rulla ut på bryggan med sina fordon för en kortare tur på Hanöbuktens småkrusiga vattenyta.