VITTSJÖ. Många har den uppfattningen att boende i kulturorten Vittsjö är lugna och sansade. För några år sedan uttalade ett kommunalråd att boende i Vittsjö var upproriska. Detta är en sanning men det har även varit ”uppror” under jordytan då flera jordskalv har registrerats under århundradens gång.

Det första registrerade jordskalvet av kraftig styrka berörde hela Göinge inträffade den 5 februari 1691. Jordskalvet 1703 finns antecknat i kyrkoboken och inträffade under ett husförhör i kyrkan den 8 mars. ”Då hördes ett farligt rumblande likt 20 eller 30 vagnar som körde runt kyrkan”. Samtidigt höll några män på att gräva en grav och marken under deras fötter skakade då skalvet kom norrifrån och drog österut. Obekräftade uppgifter gör gällande att liknande skalv hade inträffat 1701 och 1702 men med tanke på dåtidens dåliga rapportering är dessa uppgifter osäkra.

Nästa rapporterade jordskalv kom den 21-22 december 1759 och varade i cirka sex minuter. Då drabbades de östra delarna av Göinge mest av de inre jordiska rörelserna. Nästa skalv kom 1786 och var ganska lindrigt då det pågick ungefär en halv minut.

År 1929 lär ett jordskalv inträffat men några säkra uppgifter om detta och verkningsgrad är inte kända. År 1985 var det känningar av jordskalv i Vittsjö den 14-15 juni.

Den 16 april 2009 var det ett kännbart skalv i Vittsjö fast själva epicentrum fanns i Halland. Svaga skalv inträffade den 9 augusti 2012 samt 8 september 2013. Kanske har det inträffat fler skalv, även på senare tid. Meddela gärna skrivaren om detta.

Det jäser och skälver då och då även på ytan i Vittsjö men vi är förskonade från kraftigare skalv. Att det jäser och skälver på ytan är många gånger ett hälsotecken!