VERUM. ”Den blida våren är inne” var psalmen och dessutom var det omkring 120 besökare inne i Verum kyrka för att hälsa våren. Enligt traditionen var Bygdelaget i Verum arrangör och Curt Nilsson var programmakare tillsammans med tre körer. Kollekten till Furuboda kursgård uppgick till 3 325 kronor.

Bild: Två körer som sjöng in våren i Verum.

Vintern rasat ut, förmedlades av drygt 40 manliga strupar ur Snapphanekören från Osby och Manskören från Bjärnum med Curt Nilsson som dirigent. Ordinarie dirigent från Osby var förhindrad varför den lokala kantorn fick agera som ledare för båda dessa körer.
Bygdelagets Anders Paulsson välkomnade med orden att han kände redan att våren var kommen. Körerna fortsatte med ”Musikanter” och ”Vårliga vindar” jämte ytterligare några sångliga inslag.
Den lokala Verumskören samlades i koret med ”Fågelns näste” och Hör mina ord, med inslag av kärlek.


Bild: Curt Nilssons intresse och agerande för Furuboda har gett över 200 000 kronor.

Snapphanekören fortsatte med Våren av Vivaldi som förkunnade Hjärtats saga. Kvällens andakt hölls av Calle Adolfson som konstaterade att människor med olika kulör borde kunna samsas då både vita och svarta får i samma hjord var sams!

Verumskören fortsatte innan unisona psalmen O store Gud steg mot templets kryssvalv. Det blev ”Välkommen till sköna maj” samt en Godmorgonsång medan kvällssolen fortfarande lyste in.

Alla tre körerna samlades och sjöng om Vår sol. Anders Paulsson tolkade besökarna tack och rosor delades ut till sångare och övriga medverkande medan körerna sjöng ”Här är gudagott att vara”. Som avslutning framförde körerna den Tyska sången Jag älskar freden.

Kvällens insamling blir ett bra tillskott till Furuboda kursgård utöver de drygt 200 000 kronor som Curt Nilsson bidragit med från olika arrangemang.

Bild: Den lokala kören från Verum sjöng också in våren.