VITTSJÖ. Traditionsenligt träffades vittsjöborna kl. 10 på midsommaraftons förmiddag invid Gåsadammen för att förbereda eftermiddagens lek och dans runt  midsommarstången. Det är en trevlig tilldragelse att samlas för att klä stången med löv och blommor.

Det blev som alltid en ståtlig stång, som restes av tillskyndande friska unga herrar som efter en, kan man förmoda, välsmakande midsommarfrukost med gemensamma och samtidiga krafter fick stången på plats.

Trots regnet återsamlades man jämte nytillkommen publik kl. 14,00. Det blev trots regnet  nära 150-200 personer, som kom för att hedra den urgamla ”riten” att dansa in den kortaste natten och den längsta dagen året bjuder. Med hjälp av paraplyer och, kan man förmoda, täta kläder kom dansen igång.


Dagens musikant, Thomas Glimmergård med dotter Felicia valde att leda dansen utan något  instrument. Vi fick alla nöja oss med en strålande sång a cappella av en rad för de flesta av oss välkända danser och sånger, som fick leda dansen runt den vackra stången. Givetvis lyste solen fram strax efter att danserna avslutades. Den var säkert mycket välkommen.