HÄSSLEHOLM. På lördagen samlades ett 80-tal forna elever vid Linnéskolan för ett 50-års jubileum efter att ha tagit studenten 1969.

 ”Glada jubilarer som återknöt flera kontakter under lördagen.” (Större bild klicka här)

Linne’skolan var på 60-talet både högstadium och gymnasium och en del av jubilarerna har gått 6 år på skolan. F d lärare Eva Lundberg visade runt efter en samling i aulan. 

Programmet på eftermiddagen och kvällen fortsatte sedan med ett musik- quiz och därefter middag på Statt.

En grupp bestående av 8 personer har sedan ett år tillbaka arbetat med att nå alla f d skolkamrater från 5 avgångsklasser och att planera och genomföra programmet för eftermiddagen och kvällen. Deltagande forna elever var tillresta från Härnösand och söderut i Sverige, men även utlandsboende från Schweiz, Sri Lanka och USA.

Flera tal hölls under kvällen och många kontakter återupptogs i en trevlig samvaro full av minnen vid en kväll som aldrig verkade ta slut.

Derby Kristianstad Finding your local time... 5 Days Klicka