VERUM. Musik i sommartid hade omfattande program i Verum kyrka. Sex elever, bosatta i Verum församling fick premier för inlärda kunskaper efter sex års undervisning på skolbänken. Flickebarnet Lovisa döptes som medlem i kyrkans församling. Musik i sommartid innefattade även flera solonummer på fiol av Per-Inge Enocsson. Officiant var Stefan Dahlström och organist var Mats Lunnergård.

Per-Inge Enocsson spelade sommarmusik i kyrkan. 

Vid klockringningen var kyrkan tämligen välbesökt även av besökare från andra platser. I början av programmet utförde Per- Inge Enocsson första solomusiken på fiol, ackompanjerad av Mats Lunnergård. Dagens predikan hölls av Stefan Dahlström med glimtar från sin tid som konfirmand. Det blev också påminnelse om anledningen till högtiden Pingst firas där alla människor fått uppmaning av följa högtidens bibliska budskap.
Efter predikan fortsatte ritualen med dop av flickan Lovisa som välkomnades till församlingen. Denna del av gudstjänsten inleddes med Tryggare kan ingen vara. Dopljus och dopängel överlämnades som minne av högtiden. Under gudstjänsten framförde Per- Inge ytterligare fyra musiknummer.

Eleverna som premierades vid donatorernas gravplats. Oskar Gustavsson, Anna Johansson, Theo Kristiansson, Nils Svensson, Fideli Widesjö och Elin Ralsgård.

Ingvar Larsson representerade Verum församling samt ordförande i Nilla & Axel H Petterssons donationsfond från 1979. Hela deras stora förmögenhet var testamenterad till Verum församling. En del av denna summa skall årligen delas ut till elever i jätte klass, bosatta i Verum. Efter permutation får numera samtliga elever premie efter den enskilde elevens prestation. I år fick de sex eleverna dela på 11 400 kronor. Premierna var varierande efter eleverna prestation i svenska, matematik, engelska och orienteringsämne. Ingvar Larsson överlämnade premierna och sen var det samling vid donatorernas gravplats på kyrkogården där blomster lades ner till minnet.

Stefan Dahlström och Ingvar Larsson var sångledare vid psalmsången.

Högtiden på kyrkogården avslutades med unisona psalmen Härlig är jorden.