VITTSJÖ. Efter hand började firare strömma till vid vattenskidklubbens grönområde vid Sjöstugan. Midsommarstången var klädd med naturens färger och blomster markerade centrum för dagen.

Det finns enklare löpning än i säck!

Ungdomliga besökare var tämligen markant och där fanns sysselsättning med säcklöpning, pilkastning och krocket.

Besökarna samlades i större eller mindre grupper för gemenskap. Kanske var det återseende då utvandrade boende återkom till sin hembygd för att fira och återse vänner och bekanta..

Linus Engkvist var både solist samt lekledare.

Snart började underhållning av Linus Engkvist som var solist med egen gitarr. Senare under eftermiddagen var även Nellie Larsson solist. Linus var även sång- och lekledare då ringlekarna började runt symbolen för firandet.

En sport är att kasta pil på ballong.

Visst var det högtidsdag då solen står högst på himlavalvet och det gav högtidsklädseln bifall till. Det var långa klänningar var raka motsatsen kort klädsel. En blomsterkrans på huvudet höjde stämningen. De få regndropparna i halvtid slog inte ut högtiden.

Ett par flickor som var högtidsklädda med midsommarkrans.

Lekledaren Linus Engkvist tog ton med sång och gitarr då han inledde med Mormors lilla kråka samt fortsatte med de små grodorna och Räven raskar. De som inte var direkt dansanta sökte sig till chokladhjul eller provade turen vid tombola Uppskattningsvis var det drygt 300 besökare till årets midsommarfest vid Sjöstugan. Verksamheten i Sjöstugans kök var aktiv då en frasig våffla satt bra som mellanmål.
Under festens gång fanns besökare som gärna tog en tur på sjön med Ubbe!

Ringlekarna är på gång med dubbla ringar.

TIDIGARE MIDSOMMAR I VITTSJÖ.
Midsommarafton har sedan nära inpå urminnes tid firats. Det officiella firande i Vittsjö tog sin början på 1940 talet. Då var Marknadsplatsen, Getahålan och Gåsadammen mötesplats. På senare år har firandet av praktiska skäl förlagts till vattenskidklubbens grönska vid Sjöstugan. Så blev det även i år 2019.

Längre tillbaka, kanske sen stenåldern var det firande vid boplatser. Dessa låg tämligen avsides så firande blev mer eller mindre internt. Efter hand ökade befolkningens antal då även små byar bildades. Då ordnades midsommarfirande i varje by. Var byarna belägna intill varandra kunde firande ske i en vägkorsning eller annan öppen plats. Där var det också s k bystämma där åldermannen kallade med toner från olika ”horninstrument”. Med säkerhet är det klarlagt att i Brunshult fanns två samlingsplatser. Dels vid Trollehåla mellan Brunshult – Englarp. Dels var det samlingsplats vid Rundehåla, några hundra meter norr och Bernes Svenssons firma. På båda platserna var Nils Schubert spelman med sitt enradiga dragspel och sin pipiga sångröst. Det mer vanliga musikinstrumentet var fiol, på den tiden ofta s k träskofiol.

Ungdomsföreningen i Hårsjö bildades 1905 och samma år arrangerades midsommarfirande. Oklart var detta firande skedde men efter 1908 då nuvarande skola uppfördes skedde firandet där. Första firande av Midsommarafton i Getahålan var 1941 då H B Hammar var präst. Det var kanske 1940 som Hammar samlade några ungdomar från kyrkliga ungdomskretsen till båttur på Vittsjön till Getahålan. Vid återfärden gjordes uppehåll på sjön och då sjöngs Härlig är jorden! Sen 2016 har firandet av Midsommar varit förlagt till Sjöstugan.