VITTSJÖ. Sen fordom tid har det antytts att vinden skall vara västligt för bra hugg. Denna utsago gav resultat vid HAIK:s metartävling i Hårsjön. Tre spöhållare lyckades med vardera nära ett kilo fiskar på kroken. Men så var det också västlig vind, svag sådan!


Den hala och slingrande ålen kom inte till invägningen.

HAIK:s Kenneth Aronsson tog emot 23 anmälan från intresserade sportfiskare. Klockan 14 fanns alla på plats och hivade ut sina förföriskt kamouflerade krokar. Det fanns långa proffsiga spön men det fanns även ett bambuspö av kortare längd. Det har mindre betydelse av det som finns ovanför sjöytan. Ju mer tilldragande det är under ytan desto större chans till napp! Någon ansåg att kroken var för stor då firrarna endast nafsade åt sig betet. Någon förbättring blev inte kännbar efter byte till mindre krok!


En mindre modell av krok blir nog bättre.

Efter två timmar var klockan slagen och återsamling blev det vid klubblokalen. Där fanns den korrigerade vågen som gav utslag för varje gram. Det är sällan fångsten blivit så stor som i år men även en liten mört kan ge utslag på vågen. Den hala ålen som nappade kom inte till invägningen!


Fångsten är synlig även utan förstoringsglas.

Prisbordet bestod till stor del av skänkta priser, made in LES. I gram räknat hade Lina Holmgren 995 gram, Hasse Rosén 985 gram samt Knut Hansson 980 gram. Tala om grannlaga resultat!


Hannes och Maksim kontrollerar invägningen. Bytet ovanför huvuden var betydligt större.