BJÄRNUM, VITTSJÖ. Ansvaret för skötseln av kommunens badplatser åligger Hässleholms Fritid. Provtagning av vattenkvaliteten görs regelbundet. Denna text finns att läsa på kommunens hemsida.

Här finns länk till kommunens hemsida vad gäller baduppgifter. https://www.hassleholm.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/badplatser.html

 

För att ta del av badplatsernas vattenkvalitet samt genomförda vattenprover hänvisar kommunen till ”Havs och Vatten myndigheten”. På kommunens hemsida finns länk till denna myndighet.

På deras hemsida framgår ”otillräckligt provtagen” vid samtliga kommunens större sjöar. Undantag är för Finjasjön samt Luhrsjön som tilldelas ”tre stjärnor” och anges till att ha ”Utmärkt kvalitet”. Med tanke på i dagarna tveksamma uppgifter för vattenkvaliteten i både Finjasjön i Hässleholm och Pickelsjön i Vittsjö är det lätt att bli fundersam.

Nu är det säkert så att ”sunt förnuft” bör gälla även här. Med tanke på den värmebölja vi just nu har är det inte otänkbart att algblomning startar. Speciellt varnas för ”blågröna” alger som kan fälla ut gift som i sin tur är olämpligt att få i munnen. Risken är då störst för barn och hundar.

Länk till Havs och Vatten myndigheten och uppgifter för kommunens badsjöar.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-hassleholms-kommun.html