VITTSJÖ. Sommarakademin i Vittsjö/Bjärnum har startat för 33 året sen bildandet 1987. Då var det Harald Swedner och Anders Ödman som var förgrundsidealister för denna kurs. Från fem dagars kurs har nu bantning skett till tre dagar med professionella föreläsare. Arrangörer är Wittsjö hembygdsförening och Bjärnum fornminnesförening samt ett studieförbund.

Kursledare är Barbro Andréll som uppropade namn på de drygt 40 deltagarna. Ett minus är att ingen deltagarförteckning med varken namn eller bostad fanns tillgängligt. Därmed var det mer eller mindre anonyma namn. Siv Nilsson, Kristianstad är en deltagare som bevistat alla 33 kurserna.

Första föreläsare var Jessica Abbot som höll sig inom ämnet ”På väg in i biologins storhetstid”. Hennes information höll sig inom DNA med framtidens gener och den forskning som pågår. Hon konstaterade att gener påverkar och ger uppkomst till vissa sjukdomar. Nya gener upptäcks och genom viss behandling med ljus kan signaler upptäckas. Dessutom kan nya gener läggas in som immunförsvar i kroppen men risken finns att andra viktiga funktioner kan förstöras.


Jessica Abbot berättade om framtidens genetiska funktioner.

Dagens forskning har kommit så långt att viss chans finns att utrota malaria. Kanske kan vissa inplanterade organ från djur bidra till lösning även för andra sjukdomar. Genom upptäckta gener från bland annat mammut kan dessa gener i framtiden vara betydelsefulla. Dessutom kan rymdforskningen också bli betydelsefull för läkekonsten. DNA i dagens läge kan i framtiden bli utbytt mot XNA antingen genom utbyggnad eller utbyte!

Släktforskning
Marie Munke berättade om nya vägar inom släkt- och hembygdsforskning. Beträffande landsarkivet finns en del material som kan erhållas kostnadsfritt gällande släktforskning. Uppgifter finns om befolkningen för varje ort. Uppgifter finns om födda, deras levnad, giftermål och begravning. Detta finns att beställa digitalt. Tips lämnas även för upprättande av ett släktträd.


Marie Munke tipsade om nya stråk inom släktforskning.

Inom moderna forskningen kommer DNA in i bilden. Genom insändande av DNA prov kan generationer följas bakåt. Men föreläsaren betonade att namnförslag kan komma utanför släktled. Dessutom framhölls att polismyndighet inte har tillgång till dessa uppgifter. Lantmäteriet har tillgång av mängder av kartor, historiska samt handritade kartor ända från 1700 talet. Det är förvånansvärt hur exakt dessa ritade kartor överensstämmer med dagens tekniska kartor.

Ganska omfattande material finns över Skåne och då rekommenderas studier av cd-skivan Bygdeband som har många bra uppslag.

Prelat i celibat
Sara Williansson höll sitt anförande om 1200 talets prästliv i Skåne. Till stor del kretsade anförandet om biskop Anders Sunesen som var ärkebiskop i Lund men med kontakter med domprosten i Danmark. Båda överhuvuden måste i vissa fall godkänna redan ingånget äktenskap. Det gavs ut lärobok för präster med latinskt skrivspråk. Med tiden blev det översatt till danska språket.


Sara Williamsson berättade om präster och celibat.

De av befolkningen som övergick till katolicismen fick samtal med påven. Kvinnorna råkade särskilt illa ut. Den som blev bigamist måste be påven om förlåtelse och förmodligen ändra sitt levnadssätt. Den som var född utom äktenskap måste tillbringa en tid i kloster innan prästvigning fick ske.

En präst med högre rang blev allt mer sjukligare i Lund. Han bedömdes drabbad av spetälska och begravdes i domkyrkan. Det är för övrigt den ende som nu är begravd i detta tempel. Hans grav har öppnats för obduktion tre gånger och vid senaste öppningen konstaterades att han inte drabbats av spetälska!

Sjöstugan
Med god tidsmarginal blev det vandring till sommarcafé Sjöstugan där de drygt 40 anmälda deltagarna i Sommarakademin bjöds på kaffe och våffla. Med lika god tidsmarginal blev det återfärd till församlingshemmet.


Sjöstugans brygga var reserverad för våffelkalas för akademins deltagare.

Vad har jag gjort?
Anders Ödman bekände för Sommarakademins deltagare ”Vad han gjort sen sist”! Han erkände att han forskat och kartlagt ”Skånskt herrgårdsliv”. Beskrivningen var i stort sett centrerat till Örtofta men sträckte sig även till Gotland. Även om han beskrev sin verksamhet på flera platser återkom han ”jag känner mig hemma i min födelseort Vittsjö”. Det är sagts tidigare: Anders måste höras och inte beskrivas.


Anders Ödman berättade med inlevelse om vad han gjort...

Sen sist har han skrivit ett par böcker, byggt en modell från 900 talet samt läst några böcker. Sen har han forskat kring domkyrkan i Lund. År 1085 började transporterna av cirka 600 ton sandsten till domkyrkan. En tämligen dryg transport då ett par vattendrag skulle passeras. Det gällde att stå på god fot med kyrkan och dess tro. Därför skänktes många gårdar till kyrkan som blev allt rikare och mäktigare.

Herrgårdarna var nästa ämne från den livaktige föreläsaren. Vid någon herrgård flyttades gårdens kök till en annexbyggnad, kanske inte som personalvårdande insats utan mer praktiskt då en spiraltrappa inte behövde nyttjas. Där återfanns ektimmer från 1300 talet. Exakta tiden har kunnat fastställas på intill tiotal år. En herrgård hade dass från en balkong med rumpan utanför balkongens räcke. Med tiden hade det blivit en försvarlig hög med gödsel om inte vildsvin och andra djur fördelat.

Ett ”livs levande” spöke uppenbarade sig för Anders då han under arbete i Stockholm hade sitt minimala krypin på Kungl slottet. Vidare berättade han om gamla handlingar, bland annat om bouppteckningar där säckar med två bolstrar fanns till varje gäst.