VITTSJÖ. Flera nya informationer och kommentarer tillförde tidigare kända fakta vid årets sista kyrkogårdsvandring. I avskräckande symbol medfördes inkapslade paraplyer. Detta hade effekt under den timmes vandring på kyrkogården. Molnskyarna hängdes tunga men regnet uteblev.


Bengt Arne Jönsson berätta om bortgångna församlingsbor.

Med Bengt-Arne Jönsson som informatör och Kerstin Jönsson som ”protokollförare” fick de drygt 20 besökarna den information som fanns tillgänglig. Uppgifter lämnades om de 70 gravplatser som passerades. Samtliga aktuella gravplatser fanns på Nya kyrkogården som invigdes för sitt ändamål 1912. På dagens aktuella område fanns gravsten från 1890 och fram till detta årtionde. Tyvärr saknades flera gravstenar då anhöriga inte förnyat gravrätten men uppgifter om begravda fanns. Gamla borttagna gravstenar finns bevarade utmed Södra kyrkogårdens västra sida. Nästa kyrkogårdsvandring blir nästa år, 2020.