VITTSJÖ. Minnesmärket vid Höjalen har kommit i nytt ljus. I lördags återinvigdes platsen utmed vägen Vittsjö- Skånes Värsjö. Genom stort tillmötesgående och initiativ från de Gourét Litchfield, Ballingslöv har ny trappa till propellern kommit på plats.

De Gourét Litchfield och Arne Forsell kan vara tillfredsställda med sina insatser.

Fundamentet till propellern har förnyats och information om platsen lämnas vid vägkanten. Omkring 50 besökare kom till platsen. Bakgrunden till detta minnesmärke är från den 29 augusti 1944 då ett Brittiskt bombplan störtade i skogen.

I inledningsanförande framhöll Ebbe Persson att genom generositet från de Gourét Litchfield har platsen blivit mer tillgänglig för besökare. Många intresserade personer har deltagit i projektet. Främst är det Arne Forsell som helt har organiserat. Han har ordnat ”allt” från flera ton tung mobilkran till sex tum lång Fransk träskruv! Tack riktades till alla lokala förmågor som bidragit till genomförandet av moderniseringen.

Trappan till minnesmärket ger god framkomlighet.

Genom insats från Marianne och Bengt Svensson var minnesmärket smyckat med Storbritanniens och Svenska fanorna. Under ceremonin placerade de Gourét och Bengt Svensson en informationstavla invid vägdiket. Denna ger kort information om minnesmärket.

De Gourét och Bengt placerar information som förevigas av Arne Forsell.

Informationen vid minnesmärket.

Den korta men innehållsrika högtiden var till ända men besökarna samlades i grupper för att diskutera dagens händelse som har sitt ursprung för drygt 75 år sedan. Störst intresse fanns kring de Gourét som redogjorde för sin insats. Hans nära släktingar och andra bekanta hade kommit till högtiden. Besökarna var helt och hållet imponerade av hans insats. Minnet av de Gourét insats kommer att leva kvar. Utan hans insats hade inget förändrats men genom de åtgärder som utförts har platsen fått nytt liv. En del av besökarna tog sig vidare in via traktorväg till nedslagsplatsen som är markerad och väl synlig. På denna plats fanns även åtta minikors med vallmo som symbol att hedra minnes av de omkomna under Andra världskriget.

 

De Gourét berättar om sin insats.

Under årens gång är det flera tusen besökare som besökt de båda aktuella platserna. Genom bättre tillgänglighet kommer ännu fler att stanna till och tankarna kan gå tillbaka till den tragik som hände för ¾ sekel sedan. Ytterligare information kan lämnas av Marianne och Bengt Svensson samt Ebbe Persson vilka också numera har tillsyn till platserna.

Svenssons bjöd på lekamlig utspisning.

I dag är minnesmärket väl markerat.