SIBBHULT. Festivalen 2020 kallade en hel del publik. Kvalitet på arrangemang o föredrag var tyvärr lägre i år.

För sjunde året genomförde Naturskyddsförening Göinge sin festival. Mikael Gustavsson, som är ordförande i föreningen inledde med att välkomna publiken. Han betonade att samtliga pengar från dagen kommer att gå till inköp av ”skydddsvärda skogar”. Mikael sa även att samtliga föreläsare under dagen ställer upp helt utan kostnad.

Programmet som följde är naturligtvis ur betraktarens ögon och därmed helt subjektivt. Dagens bildvisningar inleddes med en intressant återblick från föreningens start.

Sven Persson tillsammans med Martin Borg var först ut med temat ”Drömmen om Österlen” och blev säkert för många den enda verkliga behållningen från en hel dags vistelse i lokalen i Sibbhult.

Patrik Leonardssons annorlunda fotografiska grepp var en nyskapare och därmed väldigt intressant. Denne man har säkert mer att lära ut som inte kom fram under rådande tid.

De andra föredragshållarna är säkert duktiga i sitt gebit men uppfattas idag som utfyllnad.

I de bakre raderna var det flera som sov ljudligt gott under de senare föredragen enbart i väntan på dragning av inlämnade bilder.

Om kvalitet fortsatt skall hållas skall mer professionella aktörer/ föreläsare bjudas in kommande år.