BJÄRNUM. Ordförande Kerstin Göransson hälsade Birgitta och Kjell-Uno Ögren, samt 53 medlemmar välkomna, med en önskan om en god fortsättning på det nya året.

Informerade vidare om att föreningen fått en ny medlem, men som ej hade möjlighet att närvara på mötet denna gång. Hälsningar och tack till alla Er medlemmar, från medlemmar som fick en blomma och hälsningar från föreningen SPF till trettonhelgen. Blev mycket uppskattat.

En närvarande medlem tackade själv för uppvaktningen han fått på sin bemärkelsedag. Lars Lindberg sålde medlemslotter, kan köpa dessa lotter fram till april månad. Lotterna på ringarna, kommer från och med nästa möte kosta 5 kronor styck.

Sekreterare Ingrid Magnusson läste upp föregående mötes protokoll, den 11/12 2019.

Kerstin fortsatte med att informera om lunchträffen på Tre Hammare den 22 januari kl.13.00. Anna Marie gick runt med anmälningslistan. Vattengympan i Bjärnums simhall blir i fortsättningen måndagar Kl.16.00 Snapphanebygdens Sparbank har information i Bygdegården den 22 januari 13.30 om bland annat bankresa tillsammans med Markaryds Sparbank. Till denna information får du själv anmäla dig till banken. Canasta börjar torsdagen den 16 januari. Bokcirkel den 29 januari kl.14.00.

Förslag på aktiviteter nu inför våren och sommaren; Älgsafari i Markaryd, båttur på sjön Immeln, besök på Bjärnums Stadsteater.

Jörgen Magnusson var på Leadermötet i Hantverksalen i Bjärnum den 14 januari.Informerade om detta. Nästa möte blir på Norra Station den 28 januari kl.18.30. Gäller då för alla orterna, som deltager i Leaderprojektet.

Jörgen fortsatte om valberedningen – Läget är under kontroll. Nils Göran Lindquist har nu fått svar, på frågan som varit aktuell under en längre tid. Var skall Bjärnums pensionärer få möjlighet att äta. efter det att Nybos matsal har stängts ? Det blir inte på Nybo,utan det blir i matsalen på Bjärnums skola. Det blir samma mat som serveras på Nybo, till en kostnad på 61 kr. Detta gäller för dem som fyllt 65 år. Även för yngre som har pension.

Nils Göran fortsatte med, om att bygga i Bjärnum . Det finns byggfirma som är intresserad. Skall vara möte om detta den 6 februari. Gäller tomter på Algatan och Slättarödsvägen.

Dags för underhållningen .Musik quiz med Kjell-Uno och Birgitta Ögren. Kjell-Uno står för informationen och frågorna. Birgitta ansvarar för skivorna som spelades. Det ligger papper och penna till var och en på borden, för att skriva ner svaren på. Vi fick inte prata med varandra eller smygtitta på bordsgrannens svar. Det var 6 frågor innan kaffet.Var inte så enkel att hitta svaren trots Kjell-Uno gav ledtrådar. Än om musiken kändes igen, skulle svaren vara på t.ex vilken artist, eller grupp det gällde. När frågorna var klara serverades det gott kaffe, med vetebröd och vaniljhjärtan från Bjärnums Konditori.

Åter dags att gnugga geniknölarna, inför 6 nya frågor.Tyckte att dessa frågor var lite lättare. Delades ut priser till dem som hade de bästa resultaten.

Ordförande tackade Kjell-Uno och Birgitta för underhållningen. Dragning på lotteriringarna. Kerstin tackade alla för en trevlig eftermiddag. Avslutade med att vi gemensamt sjöng -Nu går sista visan.

Årsmöte den 12 februari.