VITTSJÖ. Havraljunga by norr om Vittsjö var tidigt bekant. Redan på 1200 talet blev byn bekant genom ”Kyrkehåla”. I slutet av 1300 talet omtalas ”Miraklet i Havraljunga” (se artikel 13/4 2020). Kyrkehåla finns utmärkt på Ekonomiska kartbladet och fanns/finns i Havraljunga utmed väg 117 mellan Emmaljunga och Vittsjö.

Till höger i bild finns Kyrkehåla i Havraljunga.

Offerkällor har funnits på flera platser inom socknen. Bland annat i Björstorp (se artikel 26/9 2010) och dessa borde, enligt sägner finnas intill en kyrka. Offrandet i denna källa började så sent som på 1700 talet men någon kyrka fanns inte inom närområdet. En kyrka skulle enligt tradition finnas på lämplig plats i mitten av församlingen. Enligt sägnen hade grävning påbörjats på 1200 talet i Havraljunga, kanske under nuvarande väg 117?
Sten till grunden och kyrkbyggnaden har börjat transporteras dit. Under nattens mörka timmar kom i trakten boende troll och forslade med lätthet bort stenarna till platsen där nu Vittsjö kyrka är uppförd. Natt efter natt forslades stenarna till Vittsjö medan de återfördes till Havraljunga vid lämplig tidpunkt.

Någon form av fakta med Kyrkehåla kan finnas. Vid omläggning av dåvarande väg 56 i Havraljunga påträffades brandgravar vid schaktning till vägslänt. Nertecknaren av dessa rader var på plats och om inte minnet sviker upptäcktes tre brandgravar omkring 50 meter NV Kyrkehåla. Kanske tillkom dessa brandgravar för uppskattningsvis för 3 000 – 4 000 år sen? Det är inte otänkbart att dessa brandgravar kan ha tillkommit på 1200 talet då det var aktuellt med Kyrkehåla?
Digerdöden härjade på 1300 talet och det är inte helt otänkbart att dessa brandgravar kan grävts då fast kyrkan var uppförd? Smittorisken kan varit avgörande?

Det osannolika är att en kyrka skulle uppföras på den sankmark som är rådande på platsen. Mer sannolikt är att isblock fastnat på platsen för cirka 8 000 år sen och en dödisgrop bildades då isen smälte och hålan fanns kvar! Kyrkehåla.

Platsbeskrivning: Följ väg 117 från Vittsjö mot Emmaljunga. Omkring 20 meter N vägen mot Visseltofta finns Kyrkehåla.

 

Derby Kristianstad Finding your local time... 2 Days Klicka