VITTSJÖ, BJÄRNUM. Ett antal år har Lions Vittsjö/Bjärnum i maj månad anordnat två evenemang på de båda orterna. Vi har ”Cyklat för livet” mellan Vittsjö och Bjärnum och vi har anordnat Växtloppis. 

Behållningen från aktiviteterna har dels tillfallit skolorna och föreningslivet i de båda byarna och dels givits som stöd till Cancer- och Diabetesforskning.

Då utvecklingen av coronaepidemin är väldigt oklar har Lions beslutat att ställa in båda evenemangen i år. Vi hoppas på en positiv utveckling och ser fram emot att komma tillbaka med nya aktiviteter.