VITTSJÖ. Premier från Stephens fond delades ut första gången 1924. Premier delades då som nu ut till de kunnigaste eleverna i Vittsjö skolor.

Theodor Stephens uppväxte under synnerligt fattigt förhållande i socknen. I unga år tog han sig till England och sedan till Kina där han var Brittisk konsul och ambassadör. Han hade bra sinne för ekonomi och blev med tiden tämligen förmögen. I hans testamente tänkte han på sin fattiga uppväxt i Vittsjö.


Donator Theodor Stephens so tänkta på dagens elever

I testamentet angavs att en viss del av hans förmögenhet skulle delas ut till kunniga elever. Theodor hade klart för sig att räkning var absolut nödvändigt för att komma fram i livet. Därför utdelades extra premie i just räkning. Avkastningen från denna fond delades ut i många år i Vittsjö kommun. Vid sammanslagning med Hässleholm kommun begärde denna kommun permutation och fonden upphörde. Under några år var det Harry B Jönssons minnesfond som ansvarade för utdelning av premier. Denna fond uppgick i Vittsjöfonden som nu delar ut premierna till årets sjätteklassare.


Theodor är begravd i Kina. Bilden visar hans moders gravplats på Vittsjö kyrkogård.

Tidigare har det delats ut tre premier i vardera matematik samt SO (OÄ). Genom donation av en summa pengar från ett par personer kunde fyra premier i vardera ämne delas ut i år. Claes Ruderstam informerade om statuterna för premierna. Han framhöll att eleverna hade särskilt stor kunskap i matematik med de geografiska kunskaperna kunde varit bättre. Ledamöter i kommittén för utdelning har också varit Jörgen Larsson och Anders Larsson.

I går var samlingen på bryggan vid Sjöstugan, allt enligt beslut från Folkhälsomyndigheten men innan samlingen följde traditionen att alla eleverna bjöds på glass som serverade av Sjöstugans personal.


Elever som fick premie. F v: Qusai, Eric, Cleo, Wilma, Nikki, Nea och Fabian.

Premier utdelades totalt för 11 000 kronor. Första premien var på 2 000 kronor andra på 1 500 kronor och tredje premien blev 1 000 kronor. I matematik fick följande elever premie: Qusai Kudaimi. Eric Lindqvist, Cleo Persson samt Oskar Lyckander (ej närvarande). Premier i SO delades ut till: Wilma Persson, Nikki Rask, Nea Brink och Fabian Björkqvist.

Premier från annan fond i Verum delas den 14 juni i Verum kyrka.