VITTSJÖ. Inom församlingen finns och har funnits många fonder och testamentsmedel. Dagens artikel kommer att handla om församlingens båda brudkronor. Det kan vara lämpligt nu i anslutning till Pingsthelgen. Pingst är som bekant hänryckningens tid! Längre tillbaka i tiden var det populärt med bröllop just Pingstafton. Vid ett tillfälle var det faktiskt tre bröllop samma år i kyrkan just på Pingstafton.

De två brudkronorna finns till utlåning vid vigsel.

Den äldsta brudkronan är en förgylld silverkrona från 1923. Den skänktes av Maria och Nils Svante (N S) Håkansson till parets guldbröllop den 7 juli 1913. ”Guldbröllopsbruden” bar denna krona på högtidsdagen. År 1927 skänktes brudkronan till församlingen. Förbehåll finns att om två brudar vill låna brudkronan samtidigt skall ättlingar till gåvogivarna i första hand ha förtur. I testamentet från 1927 anges att avkastning från fonden skall i första hand användas för underhåll och skötsel av Håkanssons gravplatser. Dessutom skall tillgängligt medel användas för kyrkogårdens prydande.

Församlingens andra brudkrona är av silver och skänktes av Gundrastorp syförening 1968. Den första bruden som bar denna krona vid vigsel i Vittsjö kyrka 1968 var Gunilla Thuresson, Gundrastorp. Inom församlingen har det funnits minst 18 donationer och testamenten som varit till fördel för församlingen.
Till största delen har ungdomar och äldre gynnats samt till församlingens vidkommande.

I kommande artikel kommer testamente/donationer att särskådas.

 

Derby Kristianstad Finding your local time... 3 Days Klicka