VITTSJÖ. Årets premiär i Vittsjön kommer att genomföras som planerat den 7 augusti. Ett andra fiske erbjuds även den 21 augusti.

För många är det en kär tradition att fiska kräftor i augusti. Ofta samlas flera generationer just denna kväll. Det är inte bara kräftorna som lockar utan även samvaron med korvgrillning vid brasan då mörkret faller.

Vittsjö Nya fiskevårdsområde som bland annat bedriver vatten- och fiskevård i Vittsjön samordnar kräftfisket för allmänheten. Jan Johansson, ordförande berättar att man just genomfört provfiske efter kräftor och konstaterat att tillgången bedöms som normal.

Eftersom antalet fiskelag är maximerat till 55 vid varje tillfälle, skall föranmälan ske. Samling vid premiären den 7;e augusti sker som vanligt vid Sjöstugans parkering klockan 16. Här lämnas då information om regler för fisket och fiskeplatserna lottas ut. Kostnad för kräftfisket är 500kr. Därutöver skall man uppvisa årsfiskekort.
Med hänsyn till rådande pandemi önskar föreningen att endast en person per fiskelag finns vid anmälningsplatsen samt att man naturligtvis respekterar gällande avståndsregler.

Detaljerade bestämmelser för deltagande finns på föreningens hemsida. Här finns även information för anmälan.(klicka här).

Även inför det andra fisket den 21 augusti skall föranmälan göras i god tid.