BJÄRNUM. Intresset för historia och i detta fall andra världskriget är stort. Flera initierade fanns på plats då Ingvar Lindberg berättade om ockupationen av Danmark 1940.

Drygt 30 personer fanns samlade då Bjärnums Museum anlitat Ingvar Lindberg som föredragshållare i ämnet. Bland åhörarna fanns flera som har världskriget som intresse, några av dessa hade åkt lång väg för att vara med vid föredraget.

Ingvar inledde med hur det såg ut då tyskarna gick över gränsen mot Danmark den 9 april 1940. Han berättade om en episod då en tandläkare blivit väckt av de invaderade. Ingvar växlade under kvällen hela tiden historiska bilder med egna bilder från samma plats.

Efter ockupationen hade tyskarna tagit en del fångar. Några av dessa fanns i ”Shellhuset” i Köpenhamn. Engelsmännen och RAF inledde ett försök att frita dessa. Vid flyganfallet mot byggnaden störtade ett av de första planen. Delar av planet brann vid ”engelska skolan” och de efterföljande planen trodde detta var en markering för var de skulle fälla sina bomber. Detta skulle komma att bli en katastrof, många inte minst barn omkom vid bombningen, berättade Ingvar.

Även om det fanns en mindre vapentillverkning i Danmark för motståndsrörelsen så var det England som bistod med vapen. Flera flygföretag ur RAF fällde på förutbestämda platser kolli med bland annat vapen till motståndsrörelsen.

Ingvar berättade även om prästen Kaj Munks tragiska öde. Munk hade en tid öppet uttalat sympatier för de fascistiska strömningarna i Europa, men när Danmark ockuperades av Hitlertyskland, dröjde det inte länge innan han blev en samlande symbol för motståndet. En bil med fem civilklädda män från tyska kriminalpolisen körde in på gården. De beordrade Munk att följa med dem. Nu var han lugn, verkade nästan oberörd, bad att få packa sina nattsaker. "Ja men låt det gå kvickt", sade en av poliserna. "Ni behöver inte mycket, det blir frågan om en dag, kanske två.” Medan hans saker packades, lyckades han viska åt sin hustru att ordna så att man från en granngård ringde danska polisen – han utgick från att hans egen telefon var kapad. Så var han färdig. Beredd, samlad. Han tog sin hustru i famn och sade lugnt: "Lita på Gud." Det blev hans sista ord. Polismännen sköt honom på vägen mot Silkeborg.
Ingvar visade bilder på var prästen Kaj Munk och hans hustru idag finns begravd.

En stor del av föredraget beskrev hur tyskarna i Danmark byggde upp den så kallade ”Atlantvallen”. Han berättade hur fångar fanns som arbetskraft men även hur danska entreprenadföretag bidrog till uppbyggnad av en mängd befästningar längs danska västkusten. En episod som Ingvar beskrev var hur en ”konstnär” under flera år tillbringat tid utmed Danmarks västkust. Det visade sig senare att denne man var en tysk överste som samtidigt rekognoserat var kommande befästningar skulle byggas.

Under Ingvars otaliga resor till krigshistoriska platser var han vid ett tillfälle i närheten av ett av NATOs flygövningsområde. Av ortsbefolkningen hade han tipsats om att kommande dag skulle bombfällning ske. Platsen för observation var rekad. Tidigt klättrade Ingvar uppför trapporna till bunkern. Väl uppkommen noterade han ett antal danska höga officerare. Flyganfallet startade och blev en ”jättefadäs”, -de belgiska flygarna missade målet totalt. En dansk officer kom fram till Ingvar som var iklädd bland annat ”Gripenkeps”, för att prata. Ingvar förekom honom genom att uttrycka ”vilket fiasko”, detta hade inte hänt med en ”SAAB Gripen”. Översten höll med men ursäktade med att de belgiska flygarna var ”nybörjare”. Vi skall prata med SAAB om deras Gripen-plan, sa lite generat den danska officeren och drog sig tillbaka.

Ingvar beskrev under kvällen hela ”Atlantvallen” och visade bilder från flera platser. Esbjerg ”den enda djuphamnen” spred de allierade som ett rykte. Detta för att vilseleda inför kommande landstigning vid Normandie. Ryktet föranledde tyskarna att starkt befästa just inloppet mot Esbjerg.

Ingvar tog även upp lite om vad som samtidigt hände i Sverige. Idag finns mycket av detta återgivet vid beredskapsmuseet i Djuramossa utanför Helsingborg.

.....engagerade lyssnare vid föreläsning i Bjärnums museum

De intressanta föreläsningarna med Ingvar Lindberg fortsätter och nästa tillfälle att få del av krigsåren kommer den 21 oktober kl 18.30 på Bjärnums museum.