VITTSJÖ. Folkmängden var vid 1971 års början 2 463 personer, en minskning med en person sedan året dessförinnan.

• Då, på den tiden var det fullsatt i Medborgarhuset av spelsugna bingofantaster. 
• Bror A Nilssons efterträdare reade ut kostymer från 178 kronor.

Bilden visar ett ymnigt snöfall. 
• I slutet av månaden föll nära 20 centimeter snö med många avåkningar. 
• Samma dag som det aviserades om snö fanns en bild på blommande vintergäck.
• Kommunstyrelsen beslutade att hundägare var skyldig att skriftligen anmäla innehav av hund samt betala 20 kronor i hundskatt. 
• Evert Larsson, Snärshult nyvaldes till ordförande i OK efter avsägelse från Evert Andersson. 
• Göingebygdens Samlarförening i Vittsjö nyvalde Roger Nilsson, Markaryd till ny ordförande. 

• Efter 40 år som kyrkvärd avtackades Gustaf Andersson.

1921
• Folkmängden den 1 januari 1921 var 1 968, en ökning förra året med 40 personer.
• Aron Bengtsson, Björstorp hade skoauktion på ett större parti skodon.
• På torget kostade ett tjog ägg 4 kronor och potatis kostade 10 öre/lit.

• Frälsningsarmén spelade och sjöng i biolokalen.
• Frälsningsarmén höll musikfest i biograflokalen. Nästan på samma klockslag hade Hässleholm kyrkokör konsert i kyrkan.
• Kyrkl Arbetsförening höll auktion och behållningen av denna, 300 kronor, tillfaller sjuksköterskefonden.