VERUM, HÖRLINGE. Hörlinge ängar är en fin fågellokal som ligger intill vägen mellan Verum och Osby.

Ännu har inte fågellivet riktigt kommit igång på platsen. Under tisdagen noterade jag grågäss och en hel del knipor samt även några tofsvipor.

De nu fuktiga ängarna torkar ut längre fram på sommaren och då slås även stora delar av området.

På platsen finns ett fint fågeltorn och det finns även ett på motsatt sida som nås från Skeingeborgssidan. Vid parkeringen passerar Vieåleden en vandringsled på 11 km som även passerar det bortre fågeltornet.

Någon vecka längre fram kan man troligen se gott om rastande fåglar. Så här på våren brukar det vara årta, skedand, gluttsnäppa, svartsnäppa och myrspov.

Längre fram är platsen trevlig då även med häckande trana, tofsvipa, buskskvätta, enkelbeckasin och rödbena.

En vår eller försommarkväll är fågelsången rik med näktergal, lövsångare, rödhake, svarthätta, törnsångare och kärrsångare. Från vassen kan man ibland höra sävsångare och rörsångare.

Har man tur så kan både havsörn, ormvråk, duvhök, sparvhök, rödglada, lärkfalk och fiskgjuse ses i området.
Är man dessutom tyst och stilla kan mycket väl både rådjur och räv passerar mycket nära tornet.

Några dagars värme och viden slår ut