VERUM. Bland allmogen i Verums socken finns en lång tradition med hemsnickeri som en betydelsefull binäring. Det finns berättelser om att bönderna regelbundet for till "slätten" för att avyttra soffor, kistor, stolar och andra slöjdalster. Före öppnandet av järnvägslinjen mellan Vittsjö och Hässleholm år 1890 hade Verum och Norra Åkarp tävlat om rangen som den främsta "möbelsnickerisocknen" i Göinge.

Hörlinge snickerifabrik i Verums socken hade uppförts 1906 vid ett vattenfall i Helgeån. Fabriken flyttades till Hästveda redan 1911. Martin Nilsson från Hagnarpstorp började sin bana som möbelsnickare i denna snickerifabrik Hörlinge.

I en historik utgiven av Norra Skånes Möbelfabrikantförening sägs: Vilken av socknarna N. Åkarp eller Verum som haft flest tillverkare av göingemöbler är väl svårt att avgöra. Säkert är dock, att från Verum har otaliga lass därav under slutet av förra århundradet med hästar eller oxar som dragare, sökt sig ner över Skåne till marknader. 

Det blev emellertid det nya stationssamhället Bjärnum (i Norra Åkarps socken) som gick segrande ur denna tävlan och redan vid mitten av 1890-talet hade några möbeltillverkare startat verkstäder i samhället. Under den följande perioden fram till 1920 grundades ett stort antal möbelfabriker med maskinell drift och vid mitten av 1940-talet sysselsattes ca 500 arbetare i ett tjugotal möbelfabriker i Bjärnums municipalsamhälle.

Dock är det ostridigt att det är många skickliga snickare härstammande från Verums socken som har varit med om att etablera framgångsrika fabriker i tätorten och municipalsamhället Bjärnum. Här följer några porträtt och levnadsberättelser om fabrikörer och möbelsnickare från Verum. Framställningen bygger delvis på material som publicerats den historik som utgavs 1969 av Norra Skånes möbelfabrikantförening.

Bröderna August Persson (1876–1964) och Martin Mattsson (1879–1952) var bägge söner till byggmästaren Per Mattsson och hustrun Kristina i Ekholmen.

Den äldste av bröderna hade redan 1898 startat en fabrik, men valde sedan 1900 att bli verkmästare hos ”Pettersson & Persson”. År 1920 köpte August och en kompanjon Sundgrens fabrik och 1935 ombildades firman till ”Persson & Söner”. Fabriken drevs därefter av August Persson och sönerna Erik, Rudolf och Karl Persson. August var även anlitad för kommunala förtroendeuppdrag.

Den yngste av bröderna från Ekholmen började även som snickare hos ”Pettersson & Persson” och övergick sedan till att bli verkmästare på O. Findahls möbelfabrik. År 1918 gick Martin Matsson in som delägare i fabriken. Senare avsöndrades en del som fick namnet ”M. Mattssons Möbelfabrik”. Denna fabrik hade på 1950-talet ca 20 arbetare. Sedan Martin Mattsson avlidit 1952 övertogs den av sönerna Ruben och Olle Mattsson.

   

Martin Nilsson tv (1889–1972) föddes i Hagnarpstorp och efter att ha börjat lära yrket i sin födelsesocken Verum kom han till Osby där han arbetade en kort tid som modellsnickare. Men 1914 sökte han sig till Bjärnum där han började först att arbeta hos Bröderna Troedsson och därefter i Hallendorffs möbelfabrik.

År 1918 var han med om att grunda Nilsson & Co som han senare blev ensam ägare till. Denna överläts 1929 till fem möbelsnickare. Firman drevs därefter under samma namn fram 1960-talet och sedan blev företagets namn ”Stiletto”.

Viktor Nilsson (1882–1937) föddes i Malseröd och gick i lära hos sin släkting August Kronvall i Ekholmen. Han kom till Bjärnum 1904 och bodde där ihop med två andra verumsfödda snickare Per Viktor Olofsson och Olof Nilsson bägge födda 1881 i Magnarp. Viktor hade fram till 1920 varit verkmästare hos bröderna Troedsson.

Tillsammans med kompanjonen Axel Olsson byggde Viktor Nilsson år 1920 fabriken ”Nilsson & Olssons Möbelfabrik” till en kostnad av 12.000 kronor. Sedan Viktor Nilsson avlidit 1937 drev Axel Olsson ensam fabriken tills han 1958 överlät fabriken till de tre bröderna Viking, Vilbert och Henry Persson från Verum.Dessa tre bröder var födda i Brogårdens by i Verums av lantbrukaren Johan Persson och hustrun Hilda. Viking föddes 1910 och tvillingarna Vilbert och Henry föddes 1916. Deras fabrik i Verums socken hade totalförstörts i en brand 1957. (Fabriken låg i Brogården - intill Vieån och i närheten av den nedlagda festplatsen Hagalund.)

Ruinerna av Bröderna Perssons möbelfabrik belägen vid Brogårdens västra gräns mot Stavshult. Personen på bilden heter Birger Kjerstensson och är son till nedan omtalade Axel Kjerstensson.

Här ska jag presentera två möbelsnickeriprofiler, bägge med namnet Olof Nilsson, som föddes i Verums socken men sedermera kom att verka i Bjärnum.

Olof Nilsson (1881–1973) på vänstra bilden föddes i Magnarps by där varje bonde och torpare var ”efterhöstasnickare. Han säger sig ha börjat lära yrket i hembyn hos Anton Andersson, kallad Rolfsa Anton. Dennes far Anders Rolf var duktig på att göra soffor och långsängar. År 1902 började Olof en sexårig anställning hos Bröderna Troedsson. Därefter återvände han till hembyn där han blev bonde med vintersnickeri på programmet. Han drev även vagnmakeri.

Olof Nilsson (1890–1981) på högra bilden skulle av oss verumsbor kalla Kjerst-Nels Olof eftersom hans far hette Nils Kjerstensson. Nils var småbrukare och snickare i Verum nr 4. Olof kom som 17-åring till Bröderna Troedssons fabrik i Bjärnum. Efter några år hemma i Verum återvände han till Bjärnum och Troedssons fabrik. Sedermera blev han trotjänare i A. P. Baums fabrik där han var kvar tills fabriken avvecklades 1964. Även bröderna Erik Kjerstensson (f. 1908) och P. Viktor Nilsson (f. 1897) blev verksamma som snickare i Bjärnum. Brodern Viktor blev senare ”expeditör” för sjukkassan där och brukade därför benämnas ”sjukkasse-Viktor”. Brodern Axel Kjerstensson stannade kvar i Verum och övertog föräldrahemmet.

Enligt Automobilhistoriska klubben köptes denna motorcykel av fabrikatet Rex år 1929 av snickaren P. Viktor Nilsson i Bjärnum. Ägaren har på en åktur hemma i Verum tagit med brodern Axel Kjerstensson som passagerare.