Redaktionen vill gratulera epe, Ebbe Persson,  till att nu uppnått 1300 SPÅRAT. Vi vill samtidigt tacka för att vi har nöjet att samarbeta med dig. Vi vet att många varje vecka går in på vår webbtidning för att bland annat ta del av veckans kåseri. De historiska tillbakablickarna är väldigt uppskattade.
Ett stort tack också för all övrig bevakning av vår bygd som du gör.

Jourhavande red.

 • Detta Spårat är något av ett jubileumskåseri. Detta är 1 300 Spårat sedan jag började med detta den 24 oktober 1981 i ”Värpatorparen”. Då jag blev entledigade från tidningshuset fortsatte jag med Spårat på samma sätt i vittsjobjarnum.nu och detta spårat har nummer 250. Om inte någon eller något hinder kommer i vägen avser jag fortsätta med dessa kåserier. Jag inbillar mig att de flesta läser med tillfredsställelse? men undantag lär finnas i alla lägen!
 • Gläd dig extra den 22 december för från och med detta datum blir dagarna längre och nätterna kortare!
 • Det är förståndiga förtroendemän i Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum. De nobbade att sälja ut sig till annan enhet och värnar därför om bygden på sitt speciella sätt. Ännu har inget blivit bättre av alla sammanslagningar! Ensam är stark.
 • Den som hade för avsikt att bevista Julottan i Vittsjö år 1906 kunde ta det ganska lugnt då julottan började klockan 13 på Juldagen. Då fanns det enbart en präst i Vittsjö och Bjärnum varför Julottan i Vittsjö var vartannat år klockan 06 och vart annat år kl 13.
 • År 1916 beslutades att postutdelning skulle ske tre dagar i veckan till byarna Oretorp- Snärshult, Hjortholmen, Hultatorp, Rommentorp, Lönsholma och Oretorp samt till byarna utmed denna linje.
 • År1921 uppskattades antalet arbetslösa i Vittsjö till 50. En tidningsnotis omtalar att antalet skulle varit betydande högre om inte riksdagsman Håkansson i Björstorp hade berett flera personer arbete. Han betalade åtta kronor i daglön under sommaren samt sex kronor under vintern. Genom insamling av mjöl kunde många som hade det knapert ställt få tio kilo mjöl till julhelgen. Dessutom utdelades kött och socker.
 • Telestyrelsen föreslog 1926 att telefonabonnenter i Markaryd skulle få ringa fritt till både Vittsjö och Bjärnum fast det var annat taxeområde.
 • År 1931 fanns det 348 prenumeranter på Norra Skåne i Vittsjö som betalade 8 kronor för en prenumeration per helår. Vid årets slut fanns det 2442 personer boende i Vittsjö.
 • Elektriskt ljus kom som en upplysande julklapp 1946 till byarna Kraxeboda, Backatorp och Bökholm. Det var slut på krigstiden men fortfarande var det svårt med anskaffning av elektriskt material varför endast boningshusen fick elljus till julhelgen.
 • De sista dagarna av år 1951 höll Vittsjö skolstyrelse, kommunalfullmäktige och andra nämnder sina sista sammanträden innan storkommunen Vittsjö- Verum och Visseltofta skulle införlivas. Ordförande i skolstyrelsen var Sjunne Olofsson Emmaljunga, och ordförande i kommunalfullmäktige var Georg Mårtensson, Furutorp. Alla politiskt valda ledamöter i nämnderna samlades till ”gravöl” i Vittsjö hotell.
 • Du kan redan nu kryssa för Juldagen för färd västerut i församlingen. Då håller Hultatorp söndagsskola sin julfest för 124 året. Sannolikt den äldsta fungerande söndagsskolan i trakten.
 • Nästa helg är det årets största ljushelg. Julottan i Vittsjö och Verum kyrkor börjar klockan 07.
 • Den som spelar luta utanför sin älskades fönster bör också tänka på hur en harpa skall hanteras!
 • Tänk gärna tillbaka på förra året julhelg med massor av snö!

Ha bra dagar!
epe