• ”Å så va dä sönda” och klockvisarna eller siffrorna skenade i väg en timme! Till vilken nytta?
 • Kom ihåg den 29. Då bjuder Ingegerd och Rolf på en kyrkutfärd. Anmäl ditt deltagande snarast om du vill ingå i matlaget!

Åter en vårblomma till dig som studerar ”Spårat”!

 • Baggbölarna hade gjort sitt 1902 och drog vidare mot Norra Åsbo efter tio års skövlig av skogarna i Göinge. Marodörerna lämnade efter sig skövlad skog och förstörda marker. Dock fanns det en del skogar kvar, ägda av förståndiga män som inte såg att pengar är allt!
 • Våren kom lika tidigt år 1907 som den aviseras i år. Flera dagar år 1907 var temperaturen upp i + 16° men på nätterna var det frostgrader. Men, det var risk att ”naddarna” skulle slå till med frostnätter vid månadsskiftet mars/april. Var beredd! Det kan hända 105 år efteråt?
 • Den 1 april 1912 annonserade And. Nilsson att han öppnade Spannmåls- Mjöl & Foderämnesaffär. Var denna var belägen framgår inte av annonsen.
 • En affärsidkare begärde 1917 att få tillbaka 2 500 kilo råg som hade beslagtagits av myndigheterna. Om han inte fick tillbaka säden begärde han 162 kronor i ersättning för det som tagits i beslag. Kungl. m:t avslog båda framställningarna.
 • Nitiska länsmän uppdagade 1917 flera lantbrukare som uppgett för lite fodervaror i sina deklarationer. De dömdes till böter och de nitiska länsmännen fick ⅔ av inkomna böter!
 • Tekla Jönsson från Hörby valdes till kantor 1917 då hon erhöll 777 röster av 95 möjliga. Hon hade tjänsten till 1958 då hon avtackades efter 41 års tjänst.
 • Trots att faran var över för mul- och klövsjukan 1927 var det endast ett fåtal nötkreatur som salufördes på marknaden. Priset på en ko varierade mellan 250- 400 kronor vilket ansågs lågt.
 • Piano- & Orgelmagasinet annonserade 1937 att de erbjöd förmånliga priser på olika instrument.
 • Toffelmakaren hade skjutit en älg på annans jaktområde och dömdes 1937 till 60 dagsböter samt betala målsägaren 100 kronor för rättegångskostnader. Dessutom skulle toffelmakaren betala 150 kronor vilket ansågs vara älgens värde. Ett annat jägarpar hade passerat annans jaktområde med gevär. Det kostade 30 kronor utan att villebråd hade nerlagts.
 • Byggandet av lägenheter skulle ta ett rejält kliv framåt 1947 efter 10 år stagnation. Då beslutades att 18 lägenheten i tre vånings hus skulle uppföras vid Marknadsplatsen.. Dessutom skulle det finnas möjlighet för både läkare och tandläkare att få utrymme,
 • Året var 1952 då det anlades ny väg från Skansbacken till Snärshultsvägen, en sträcka på 170 meter. Den tidigare vägen var lagd direkt ovanpå mossen och det blev snart sättningar i vägbanan. Nu grävdes mossen ut mer till 3,5 meters djup och fylldes med riktig materia.
 • Det är otroligt hur mycket som hittas när jag söker efter något annat!
 • Från och med söndag lever du med andra tider! Trevliga stunder framöver!

epe