• Passa på att prenumerera på läsvärda veckotidningen Kvällsstunden. Omgående. Om cirka en vecka kommer ett reportage om de spelglada flickorna på Idrottsparken. Dessutom blir det andra inslag med bilder från den sanna kulturorten. Du kan ringa 021 19 04 15 och prenumerera, 595 kronor per helår!
  • Hur blev uppvaknandet på Sjusovardagen? Blev det som du föresatt dig att komma ur nattsärken i tid för att få sju morgonpigga veckor?
  • I övrigt är det mest stiltje på föreningsfronten. Det behövs kanske samling av alla krafter för att lufta lungorna rejält då fotbollssäsongen börjar!
  • Jag läste vännens Göstas inlägg angående ANN på vittsjobjarnum.nu. Hela versionen skulle mycket väl stämma in på mig, också!
  • Skolrådet ansåg att det blev för kostsamt att uppföra fyra skolhus 1907. Därför infodrades nya anbud vid entreprenadauktion.
  • Telefonledning från Vittsjö till Verum blev färdig 1912. Det var endast plats för tre abonnenter. Två var förhandstecknade, en till Ekeröd och en till Anton Håkansson.
  • Kommunalstämman beslutade 1917 att utse en Lifsmedelsnämnd för utdelning av ransoneringskort för vissa livsmedel. Till en början var det endast bröd som ransonerades. Först när med än hälften av kriget var avklarat vaknade styresgubbarna till liv!
  • Det är i dagarna 60 år sedan den nuvarande Gustav Adolfsbron öppnades för trafik. Den gamla och väl bevarade valvbron hade då tjänat ut sedan den burit trafiken i drygt 150 år.
  • Politiker och likställda måtte ha dragit en lättnadens suck 1922. Då beslutade kommunens tyranner att skottpengar på skadedjur skulle slopas!
  • Föreningslivet börjar så sakteliga komma igång efter sommarlovet. Kolla i VittsjöBladet vad som händer. Njut av livet och vad som erbjuds dig. Alldeles gratis!

epe