• De spirande vårkänslorna fick sig en rejäl knäpp då Celsiusapparaten visade - 14° den 12 mars. Förmodligen hade de kända köldhålen betydligt kyligare.
  • Den lilla men aktiva idrottsklubben Hästhult AIK håller sin stämma i klubblokalen, Hårsjö gamla skola på tisdag klockan 19.
  • Du som känner på dig att du vill ha lite mer styrka och därmed kanske också pondus kan träna upp din styrka i medborgarhuset på tisdagar.
  • Det var nära inpå mässfall, eller kanske närmare stämmofall då endast fem personer, förutom ordföranden infann sig till kommunalstämma 1903. Kommunalstämmans ledamöter på denna tid var alla röstberättigade i församlingen. Sammanträdet kunde klaras av trots det ringa antalet.
  • Kommunalfullmäktige hade verkligen ett delikat ärende att ta ställning till 1923. Då offentliggjordes Anton Anderssons testamente. Anderson ägde på sin tid gården i Stora Frösboholma. Testamentet är ännu i dag gällande efter permutation.
  • Salen fylldes av intresserade då styresmännen bjöd till diskussion med syftet att få fram önskemål om Vittsjö skulle ombildas till köping eller municipalsamhälle. Intresset var tämligen svagt fast det fanns några förespråkare till ombildning.
  • Det var en annorlunda jordfästning i Vittsjö kyrka 1953. Sven Johan Persson och hans maka Nelly från Bröna (Harold Perssons föräldrar) avled endast med några dagars mellanrum. Då var det naturligt att de båda makarna begravdes samtidigt med båda kistorna intill varandra i koret.
  • Om mina brister och svagheter talar jag inte. Det gör andra! Lev väl så du blir nöjd och belåten!


epe